Červené stužky

Do kampane Červená stužka sa po prvý raz zapojila aj Stredná odborná škola Pruské. Jednou zo základných podmienok zapojenia sa do súťaže je venovať zvýšenú pozornosť téme „Svetový deň boja proti AIDS.“

Čo je červená stužka?

Červená stužka je medzinárodným symbolom solidarity s ľuďmi žijúcimi s HIV alebo AIDS. Červená stužka je značkou, pre upevňovanie povedomia o HIV a AIDS medzi ľuďmi. Počas celého roka ju majú nosiť ľudia, aby vyjadrili svoju podporu ľuďom, ktorí žijú s HIV a AIDS a aby si uctili pamiatku tých, ktorí v dôsledku tohto ochorenia zomreli. Počas 1.decembra – medzinárodného dňa HIV a AIDS, si ľudia z celého sveta pripínajú červenú stužku. Hovoria tým „zaujímam sa o tému HIV a AIDS“, „som znepokojený/á“ , „venujem sa vzdelávaniu, aby sa HIV nešírilo“. Červená stužka tu je aj pre tých, ktorí hovoria „pomáham ľuďom, ktorí žijú s HIV a AIDS“. Ako vidieť, dôvodov je veľa. Červená stužka s nami ostáva počas celého roka, aby sme nezabudli na jej odkazy a posolstvá

Na počiatku...

Červená stužka vznikla v New Yorku v roku 1991. Vytvorili ju umelci z „Vizuálneho AIDS klubu“ (originál názov Visual AIDS Artists Caucus), v rámci projektu „Projekt Červenej stužky“. Autori projektu zostali ako jednotlivci v anonymite. Neexistuje žiaden zoznam autorov. Autorstvo za vznik červeného symbolu patrí Projektu Červená stužka. Aj vďaka tomu si nikto nikdy nenárokoval autorské práva. Znak červenej stužky sa kopíruje zadarmo a nikto (ani jednotlivci, ani organizácie) nemá z použitia červenej stužky zisk.
Umelci boli pri vzniku červenej stužky inšpirovaní žltou páskou, ktorou si Američania uctievali amerických vojakov, ktorí slúžili vo vojne v Perzskom zálive. Červená farba bola zvolená pre svoje spojenie s krvou a ako symbol vášne. Červená nepredstavuje len hnev, ale aj lásku.

Tváre červenej stužky

Prvou tvárou červenej stužky je STAROSTLIVOSŤ a ZÁUJEM. Červenú stužku nosí stále viac a viac ľudí, aby prejavili svoj záujem o HIV a AIDS – o tých, ktorí žijú s HIV, o tých, ktorí sú chorí, o tých, ktorí zomreli. Zároveň tým prejavujú záujem aj o tých, ktorí sa starajú a pomáhajú priamo ovplyvňovať šírenie a dopad HIV a AIDS na ľudské životy.

Druhá tvár červenej stužky v sebe skrýva NÁDEJ. Červená stužka je symbolom nádeje, že hľadanie vakcíny a hľadanie liečby k zastaveniu utrpenia sú úspešné a že zlepšia kvalitu života ľudí žijúcich s vírusom.

Treťou tvárou červenej stužky je PODPORA. Symbolizuje podporu pre tých, ktorí žijú s HIV. Červená stužka je symbolom podpory ďalšieho vzdelávania pre tých, ktorí nie sú infikovaní HIV. Vyjadruje podporu pre maximálne úsilie k nájdeniu účinnej liečby, liekov alebo očkovacích látok, ktoré môžu zabrániť šíreniu infekcie HIV. Na neposlednom mieste je podporou pre tých, ktorí prišli o priateľov, členov rodiny, blízkych a milovaných v dôsledku AIDS.

Avšak červené stužky nie sú dosť. Nestačia na všetko. Sú iba užitočným symbolom v dlhom období. Červená stužka sa pripája k slovám a skutkom, ktoré dokážu skutočne niečo zmeniť. Tak sa pridajte k hrdým nositeľom a nositeľkám červenej stužky. Pridajte sa k nám.

 

                                               zdravotnícko-ekologický krúžok: Mgr. Janka Hajdúchová