História školy

historia skolyPrvá zmienka o obci je z roku 1244, keď kráľ Béla IV. daroval Pruské udatnému grófovi Bogomerovi z Prešporka. Korene zrodu poľnohospodárskeho školstva v Pruskom nájdeme v roku 1949. Tri krídla pruštianskeho kaštieľa, s dvoma nárožnými rotundami vybudovali už Jakušičovci. Dvojpodlažná trojkrídlová stavba s arkádovým nádvorím bola dokončená v roku 1620. Štvrté krídlo kaštieľa vybudovali Konigseggovci, asi v roku 1705, čím sa uzatvorilo vnútorné nádvorie. V roku 1787 bol kaštieľ upravený, renesačný objekt bol barokizovaný a boli vykonané ďalšie úpravy v duchu klasickej renesancie. Zamurované bolo aj arkádové podlubie na nádvorí a do stien medzi jednolivé nosné stĺpy boli vložené okná.