Flornet

SOŠ Pruské je zapojená v medzinárodnej organizácii FLORNET, ktorý združuje školy, inštitúcie, štúdia a obchody zaoberajúce sa floristikou a aranžovaním. V tejto organizácii pracuje viacero európskych krajín – Maďarsko, Slovensko, Rakúsko, Holandsko, Nemecko, Fínsko, Nórsko, Švédsko, Taliansko, Španielsko, Česká republika a Veľká Británia.

Na domovskej stránke FLORNETU si môžte prečítať informácie o členoch partnerstva a inšpirovať sa novinkami zo sveta aranžovania a floristiky.

http://www.florint.org/education/florint-flornet