Pedagogickí a odborní zamestnanci

Funkcia/aprobácia triednictvo 
Ing. Janka Fedorová riaditeľka SOŠ  II.Upil
Ing. Ľubica Lašová zastupkyňa riaditeľky školy, ekonomické predmety I.Pex
Ing. Jozef Hudec zástupca riaditeľky školy, odborné predmety živočíšnej výroby  II.Um
Ing. Andrea Babejová odborné predmety živočíšnej výroby - kynológia
Mgr. Simona Backová majsterka odborného výcviku
Mgr. Peter Bakoš školský špeciálny pedagóg
Ing. Stanislav Bartek anglický jazyk III.A
Ing. Iveta Bieliková, Mgr. náboženská vychova, ekonomické predmety
Mgr. Alena Brehovská vychovávateľka
Ing. František Brehovský ekonomické predmety II.F
Mgr. Dáša Cibíková slovenský jazyk a literatúra, biológia II.C
Mgr. Tomáš Damaška anglický jazyk III.Uzil
Ing. Júlia Drábiková odborné predmety rastlinnej výroby I.F
Mgr. Leoš Drmola telesná a športová výchova I.M
Ing. Mária Geregová odborné predmety živočíšnej výroby III.C
Ing. Oľga Gezeová odborné predmety rastlinnej výroby, biológia
Mgr. Róbert Hasidlo telesná a športová výchova
Mgr. Zuzana Hromadová majsterka odborného výcviku
Ing. Ján Jánoška odborné predmety technického zamerania II.Uzdca
Ing. Ivana Kirdová chémia, potravinárske odborné predmety  II.A
Mgr. Margita Košútová slovenský jazyk a literatúra, nemecký jazyk I.Upp
Ing. Alena Kováčová ekonomické predmety II.Uzdca
Ing. Ľubica Krpelanová ekonomické predmety IV.A
Ing.  Jana Kučerová majsterka odborného výcviku
Ing. Ľubomíra Lichvárová odborné predmety živočíšnej výroby II.Z
Ing. Mária Lubinová, PhD. odborné predmety technického zamerania
Bc. Blažena Magdíková majsterka odborného výcviku
Simona Michalíková majsterka odborného výcviku
Alica Oborčoková

majsterka odborného výcviku

Mgr. Michaela Pagáčová slovenský jazyk a literatúra IV.Uv
Mgr. Lucia Pavlovská  majsterka odborného výcviku
Ing. František Prekop majster odborného výcviku
Bc. Martina Rýgerová  majsterka odborného výcviku
Ing. Tibor Staňo majster odborného výcviku
Ing. Alena Stopková odborné predmety rastlinnej výroby III.Z
Mgr. Jana Stranovská  vychovávateľka
Ing. Katarína Svorčíková odborné predmety rastlinnej výroby IV.Z
Ing. Filip Šatka odborné predmety technického zamerania, majster odborného výcviku
Mgr. Miroslava Šlesarová matematika, geografia I.A
Ing. Mária Šumajová odborné predmety rastlinnej výroby, informatika I.Z
Mgr. Marika Šutriepková vychovávateľka
Bc. Anton Trnka majster odborného výcviku
Bc. Martina Turzová majsterka odborného výcviku
Ing. Denisa Vajdíková informatika
Mgr. Barbara Vanková ekonomické predmety, anglický jazyk
Bc. Jaroslav Zahorák majster odborného výcviku
Mgr. Zuzana Záhradníková slovenský jazyk a literatúra, občianska výchova
Ing. Zuzana Zajacová odborné predmety rastlinnej výroby, etická výchová