Podnikateľ pre rozvoj vidieka

Základné údaje: 4-ročný študijný odbor končiaci výučným listom a maturitnou skúškou pre chlapcov a dievčatá.

Podmienky prijatia:

  • úspešné ukončenie základnej školy
  • zdravotná spôsobilosť
  • prijímacie skúšky zo SJL a biológie

Uplatnenie absolventa:

  • absolvent organizuje a poskytuje podnikateľské činnosti na vidieku, v službách, v správe obci, v agroturistike, v aktivitách súvisiacich s rozvojom vidieka, v poľnohospodárskej prvovýrobe a v spracovateľskej a obchodnej činnosti,
  • má uplatnenie v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia a v mimovládnych organizáciách,
  • je schopný samostatne podnikať v oblasti cestovného ruchu a rozvoja regiónu a je pripravený zapojiť sa do vypracovávania medzinárodných projektov rozvoja Eurozóny,
  • môže pokračovať v štúdiu na VŠ (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a VŠ špecializované na cestovný ruch).

 


Dokumenty na stiahnutie

Video

Podpor svoj odbor - Podnikateľ pre rozvoj vidieka

Podpor svoj odbor - Podnikateľ pre rozvoj vidieka

Podnikateľ pre rozvoj vidieka

Študijný odbor - Podnikateľ pre rozvoj vidieka