Viazač - aranžér kvetín

Základné údaje: 3 - ročný učebný odbor, končiaci záverečnou skúškou a výučným listom, pre chlapcov a dievčatá

Podmienky prijatia:

  • zdravotná spôsobilosť,
  • úspešné ukončenie  9. ročníka  základnej školy,
  • bez prijímacích skúšok,
  • výberové konanie s ohľadom na prospech a správanie na základnej škole,
  • profesijný záujem žiaka

Uplatnenie absolventa:

  • je pripravený pracovať v obchode a službách, pri aranžovaní a úprave interiérov a exteriérov,
  • ovláda základy ekonomiky a podnikania,
  • vie odborne poradiť zákazníkom,
  • vie navrhnúť výzdobu interiérov a úpravu exteriérov,
  • absolvent môže pokračovať v nadstavbovom štúdiu príslušného zamerania na našej škole, a tým získať maturitné vysvedčenie.

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Video

Podpor svoj odbor - viazač aranžér kvetín

Podpor svoj odbor - viazač aranžér kvetín

Viazač aranžér kvetín

Učebný odbor - viazač aranžér kvetín