Poľnohospodár - mechanizácia

Základné údaje: 3 - ročný učebný odbor, končiaci záverečnou skúškou a výučným listom, len pre chlapcov

Podmienky prijatia:

  • zdravotná spôsobilosť,
  • úspešné ukončenie  9. ročníka  základnej školy,
  • bez prijímacích skúšok,
  • výberové konanie s ohľadom na prospech a správanie na základnej škole,
  • profesijný záujem žiaka

Uplatnenie absolventa:

  • absolvent je kvalifikovaný odborný pracovník schopný pripraviť podmienky pre výrobu poľnohospodárskych produktov a vykonávať práce pri pestovaní rastlín a chove hospodárskych zvierať,
  • vykonávať bežné opravy a údržbu poľnohospodárskych strojov a zariadení,
  • viesť základnú evidenciu a vykonávať ďalšie kvalifikované činnosti podmienené preukázanou odbornou spôsobilosťou (vodičský preukaz T, C, A, B, kvalifikačný kurz zvárania el. oblúkom, obilný kombajn, samochodné rezačky a hydraulické nakladače),
  • môže pokračovať v štúdiu príslušného zamerania na našej škole a získať maturitné vysvedčenie

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Video

Podpor svoj odbor - poľnohospodár - mechanizácia

Podpor svoj odbor - poľnohospodár - mechanizácia

Poľnohospodár - mechanizácia

Učebný odbor - Poľnohospodár - mechanizácia

HORSCH Rochade technischeBerufe

HORSCH Rochade technischeBerufe

Horsch Ausbildung Final web

Horsch Ausbildung Final web