Cukrár

Základné údaje: 3 - ročný učebný odbor, končiaci záverečnou skúškou a  výučným listom, pre chlapcov a dievčatá

Podmienky prijatia:

  • zdravotná spôsobilosť,
  • úspešné ukončenie základnej školy,
  • bez prijímacích skúšok,

Absolvent vie:

  • pracovať podľa platných noriem a progresívnych postupov pri výrobe cukrárskych výrobkov, samostatne podnikať,
  • vybrať a pripraviť potrebné suroviny, stroje a zariadenia potrebné pre konkrétny technologický proces a hospodárne ich využivať,
  • dodržiavať zásady správnej výrobnej praxe, príslušné normy a legislatívu vrátane hygienických a bezpečnostných opatrení,
  • vykonávať všetky základné práce na pracoviskách učebného odboru cukrár, robiť základné prevádzkové výpočty, posudzovať kvalitu polotovarov i konečných výrobkov,
  • obsluhovať jednotlivé výrobné zariadenia, vykonávať ich údržbu,
  • môže pokračovať v nadstavbovom štúdiu a získať maturitné vysvedčenie

Dokumenty na stiahnutie

Video

Podpor svoj odbor - učebný odbor cukrár

Podpor svoj odbor - učebný odbor cukrár

Cukrár

Učebný odbor - cukrár