Odborný výcvik

Predmet odborný výcvik je zameraný na prípravu žiakov na povolanie s požiadavkami stanovenými v profile absolventa. Úlohou odborného výcviku je naučiť žiakov aplikovať odborné vedomosti a nadobudnuté zručnosti do praxe. Predmet úzko súvisí s teoretickým vyučovaním, vzájomne sa prelínajú a dopĺňajú.

Žiaci si utvárajú správne pracovné návyky, osvojujú , získavajú a upevňujú zručnosti dôležité pre prax. Odborný výcvik prehlbuje a rozvíja u žiakov nielen odborné vedomosti , ale aj podnikateľské myslenie a odborné zručnosti potrebné pre pracovné činnosti v danom odbore.

Prax vyžaduje od absolventov , na rozdiel od nedávnej minulosti , čoraz väčšiu flexibilitu a neustále stúpajúce nároky na kvalitu prípravy, aby dokázali držať krok s dobou. Majstri odborného výcviku vštepujú žiakom myšlienku, že dobre vykonaná práca je veľkou hodnotou.

Odborný výcvik spolupracuje s celou radou podnikov a firiem, ktoré nemalou mierou prispievajú ku zdarnému chodu školy. Spomeniem len tie najväčšie ako sú: PD Mestečko, PD Pruské, Agro Dúlov Agrofarma Červený Kameň, Ovocná škôlka Dokoupil, a veľa kvetinárskych predajní, kde praxujú žiaci odboru viazač- aranžér. S týmito firmami máme veľmi dobrú spoluprácu .

V mesiaci október sa už stalo tradíciou , že ako škola organizujeme Deň otvorených dverí, kde sa aj odborný výcvik zapája do akcií ako je , jesenné aranžmá, výstava cukrárskych výrobkov, Jablko roka. V areáli školy prebiehajú počas tohto dňa prezentácie firiem s odborným zameraním, ako drobná záhradnícka technika firmy Husgwarna, poľnohospodárska technika značky Kubota. Zúčastňujeme sa na Svetovom dni potravín v Nitre , kde súťažíme s výrobkami našich cukrárov a pekárov. . Každoročne sme pozývaní do KD v Ilave na Cechovú truhlicu, kde naši žiaci predvádzajú svoje majstrovstvo v zdobení medovníkov. I takýmto spôsobom sa snažíme robiť dobrú reklamu našej škole. Za tieto akcie sme aj obdržali ďakovný list. Každý školský rok reprezentujeme našu školu na výstave Učeň , kde prezentujeme  výrobky našich žiakov ako aj na celoštátnej výstave Juvyr v Bratislave.

Žiaci odborov poľnohospodár- mechanizátor, záhradník sa zúčastňujú na Medzinárodnom veľtrhu poľ.techniky v Nitre, kde majú možnosť vidieť najmodernejšiu techniku. Sme pravidelnými účastníkmi vianočných a veľkonočných trhoch v okolitých mestách , kde naši žiaci predávajú a vystavujú svoje výrobky. Žiaci odboru cukrár sa zúčastňujú na výstave Gastro v Bratislave. V júni v našej obci sa poriada Bielokarpatské koliesko, ktorého sme každý rok účastníkmi, kde tiež predávame svoje výrobky. Každý rok sa zúčastňujeme v Považskej Bystrici na súťaži        o najkrajšiu tortu Považia , kde nás reprezentujú naši cukrári a majstri OV.

Snažíme sa aj v tejto ťažkej dobe obnovovať našu techniku , aby sa naši žiaci učili na moderných strojoch. Môžem spomenúť napr. traktor Kubota, drtič konárov, sadzač zemiakov, moderné kosačky, sporáky pre cukrárov a iné.

Počas školského roka vykonávame veľké množstvo produktívnej práce, kde aj takýmto spôsobom sa snažíme vypomôcť našej škole, lebo časy, keď škola dostala všetko čo potrebovala sú nenávratne preč. Staráme sa o úpravu areálu školy a realizáciu zelene, taktiež sa podieľame na prácach v obci pri úprave a realizácií verejného priestranstva. Žiaci s odboru poľnohospodár- mechanizátor majú možnosť si rozšíriť kvalifikáciu o zváračsky a vodičský preukaz, ktorí získajú aj lesokrajinári

Poľnohospodár - mechanizácia - jarné práce Žiaci z odboru poľnohospodár - mechanizácia využili v stredu pekné počasie a začali s jarnými prácami.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31