Erasmus + K1

Program Erasmus+ nahrádza pôvodné programy EÚ:

  • Program celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius a Grundtvig)
  • Mládež v akcii
  • programy medzinárodnej spolupráce: Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a bilaterálne programy
  • a pribudol Šport ako nová aktivita v rámci programu.


Erasmus+ poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program dáva príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť. Program podporuje organizácie, ktoré sa môžu zapájať do projektovej spolupráce a v rámci partnerstiev zdieľať inovácie vo vzdelávaní, odbornej príprave a mládeže. Nová akcia Šport podporuje aktivity v rámci masového športu a prostredníctvom cezhraničnej spolupráce bude riešiť aj problémy ako doping, násilie a rasizmus. 

http://www.erasmusplus.sk/

 
Charta mobility IV Projekt plne kopíruje stratégiu školy v medzinárodnej oblasti, smeruje k rozširovaniu portfólia zahraničných partnerov školy. Smeruje k rozširovaniu medzinárodnej spolupráce do nových oblastí, k podpore multikulturálneho dialógu , k získavaniu a zavádzaniu inovácií v ...
Inovácie v edukácii predstavujú nové pedagogické koncepcie a praktické opatrenia, ktoré sú zamerané najmä na obsah a organizáciu škôl, vzdelávanie, hodnotenie žiakov, klímu školy priaznivú smerom k žiakom a verejnosti, vrátane uplatňovania nových metód, foriem, techník a aktivít v edukačnom ...
Akreditácia 2023 V tomto období sme znova získali ďalší projekt a v súčasnej dobe dochádza k výberu a plánovaniu jednotlivých mobilít.
Projekt New roads- new skills III bol pokračovaním predchádzajúceho projektu v rámci Charty mobility. Cieľom nadnárodných vzdelávacích mobilít pre účastníkov bol osobný rozvoj, zlepšenie vzdelávacích výsledkov a zvýšenie zamestnateľnosti.
Projekt pod názvom Nové odbornosti – nové cesty II bol zameraný na rozširovanie odborných vedomostí a zručností žiakov školy v odboroch, v ktorých sa vzdelávajú – podnikateľ pre rozvoj vidieka, vidiecka turistika, záhradníctvo – viazačstvo, aranžérstvo, agropodnikanie – kynológia, cukrár. ...
Remeslo je ústredným bodom v tomto projekte, a tento cieľ bude splnený zaslaním študentov na príslušné študijné pobyty na jednotlivých pracoviskách. Tam sa študenti zamerajú na rozdiely a inovácie v kvetinovom dizajne, vo floristických technikách, v pestovaní záhradníckeho rastlinného ...
Stratégia školy smeruje k vytvoreniu strategických možností pre budovanie partnerských sietí a rozširovaniu už existujúcich, rozširovaniu medzinárodnej spolupráce do nových oblastí, k podpore medzikultúrneho dialógu a medzinárodného rozvoja v súlade s cieľmi vonkajšej politiky EU, k vyššej ...
Stredná odborná škola v Pruskom realizovala v období od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2015 projekt pod názvom „Transfér inovácií vo florisike v partnerstve Flornet“,ktorý bol realizovaný cez SAAIC Bratislava – program Erasmus+ KA1.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Máj 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31