Školský internát

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE

Mgr. Alena Brehovská – vedúca výchovy mimo vyučovania

Mgr. Jana Stranovská – vychovávateľka

Mgr. Marika Šutriepková – vychovávateľka

O NÁS

 • zrekonštruovaný školský internát je umiestnený v areáli školy a nachádza sa v centre obce,
 • internát poskytuje  ubytovanie a stravovanie  pre žiakov stredných škôl,
 • internát zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť, a vytvára podmienky pre uspokojovanie individuálnych potrieb a záujmov žiakov,
 • žiaci majú možnosť využívať spoločenské miestnosti a študovňu s výpočtovou technikou,
 • v celom internáte je možnosť pripojenia na bezplatnú WIFI,
 • športová činnosť prebieha v telocvični, posilňovni a v areáli školy,
 • pre žiakov odboru agropodnikanie-kynológia – možnosť umiestnenia svojho psa v koterci.

UBYTOVANIE

 • bunkový systém – dve dvojposteľové izby majú k dispozícii vlastné  sociálne zariadenia – sprchový kút, umývadlo a samostatné WC,  skrinky, vankúše, paplóny a obliečky pre každého žiaka,
 • na každom podlaží je k dispozícii kuchynka, súčasťou kuchynky je chladnička, mikrovlnná rúra, sklokeramická varná doska  a rýchlovarná  kanvica.

IBAN

SK26 8180 0000 0070 0050 7946                          

BIC

SPSRSKBA (8180) – štátna pokladňa

VÝŠKA PRÍSPEVKU ZA UBYTOVANIE

45,- eur   /uhradiť vždy do 20. dňa v kalendárnom mesiaci vopred/

VARIABILNÝ SYMBOL

napísať mesiac, za ktorý sa ubytovanie uhrádza 

SPRÁVA PRE ADRESÁTA

meno a priezvisko ubytovaného žiaka

STRAVOVANIE                                                 

 • žiakom sa v ŠI poskytuje celodenná strava – raňajky, desiata, obed, večera
 • žiakom z iných stredných  škôl  je možnosť poskytovania  polopenzie- raňajky, desiata, večera

IBAN

 SK27 8180 0000 0070 0050 7831

BIC

SPSRSKBA (8180) – štátna pokladňa

FIXNÁ PLATBA

121,- eur    /uhradiť vždy do 15. dňa v kalendárnom mesiaci vopred/

93,- eur  / úhrada za polopenziu, pre žiakov z iných stredných škôl/

VARIABILNÝ SYMBOL

napísať mesiac, za ktorý sa strava  uhrádza

SPRÁVA PRE ADRESÁTA

meno a priezvisko žiaka

ODHLASOVANIE ZO STRAVY

/odhlasuje zákonný zástupca/

Do 12:00 hod. predchádzajúceho pracovného dňa -  prostredníctvom aplikácie EDUPAGE, alebo u vedúcej školskej jedálne na čísle:

042/ 4456126, 0940 609 284


Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria