Florcert

Stredná odborná škola Pruské sa stala podpísaním zmluvy riadnym členom medzinárodnej organizácie  FlorCert.  Je to európska floristická  organizácia, ktorá je zameraná  na  spoluprácu najmä v oblasti vzdelávania floristov, do ktorej sa zapájajú  školy, floristické firmy a veľkosklady pracujúce v tejto oblasti. Záujemcovia po splnení podmienok a absolvovaní skúšky pred medzinárodnou porotou môžu získať  európsky certifikát vo floristickom dizajne, ktorý je práve vďaka ForCertu istým osvedčením kvality.

FlorCert je mladé združenie, ktoré vzniklo v roku 2007, stále sa rozvíja a prijíma nových členov. V súčasnosti  sú v tomto združení členmi školy a floristi zo Slovinska, Chorvátska, Fínska, Talianska, Holandska, zo Švédska  a zo Slovenska. Vo Švédsku je v súčasnej dobe do tohto programu zahrnutých už 23 škôl. Zámerom organizácie je rozvíjanie a zavádzanie inovácii do floristiky , získanie  potrebných kompetencií študentov pre ich budúcu profesiu a taktiež zvyšovanie úrovne už fungujúcich floristov . Získanie certifikátu znamená pre študentov vyššie ocenenie kvality, podnecuje ich profesionálny rozvoj, čo zároveň umožní väčšie možnosti zamestnať sa.

V rámci členstva školy vo FlorCert-e ju navštívil Mikael Sörensson - President of Floristernas yrkesråd, Sweden a spoločne pripravili zaujímavé pracovné stretnutie. Pozvaní boli zástupcovia zo škôl so záhradníckym zameraním a floristi z praxe a napokon sa seminára zúčastnili delegáti zo  SOŠ Kravany,   SOŠPaSaV Žilina, SOŠ Rakovice, SOŠ záhradnícka Piešťany  a Silvia Pavúrová, majiteľka kvetinárstva  Kvety Silvia.

Po úvodnom privítaní riaditeľky školy, Ing. Janky Fedorovej, sa ujal slova pán Mikael Sörenson. Prítomným priblížil svoje začiatky a pôsobenie vo floristike a následne predstavil organizáciu Florcert. Vo vystúpení zdôraznil, že hlavnou pohnútkou k jej založeniu bola snaha o pozdvihnutie odboru floristika vo Švédsku, ale aj v iných krajinách, pretože ide odbor, ktorý je v občianskej verejnosti málo docenený. Ako jedna z možností pre pozdvihnútie hrdosti floristov slúži i získanie certifikátu, ktorý udeľuje táto medzinárodná organizácia. Kandidáti na získanie certifikátu postupujú podľa jasnej koncepcie, ktorú Mikael Sörensson podrobne vysvetlil. Členovia Florcertu majú svoje presne stanovené úlohy, napríklad všetci členovia participujú pri zostavovaní propozícií, ktoré sú pre každý rok dopredu stanovené a prediskutované. Kandidát si  môže vybrať jednu zo štyroch tém a má určených 100 hodín na prípravu, ktorú mu musí vysielajúca škola umožniť. Záujemca o certifikát si pripraví  prezentáciu, ktorá musí byť v angličtine, v populárny programe Power point, pripraví si konštrukcie a samotná realizácia práce potom prebieha pod dozorom komisie počas dvoch dní. Nakoniec sa kandidát odprezentuje, komisia zhodnotí jeho prácu podľa stanovených kritérií a na základe hodnotenia udelí certifikát. Na záver vyjadril pán Mikael Sörenson, rovnako ako aj riaditeľka SOŠ Pruské Ing. Janka Fedorová presvedčenie, že sa na Slovensku vytvorí sieť škôl, ktoré budú mať záujem o tento systém certifikácie vzdelania floristov a umožnia svojim žiakom tieto certifikáty získať.

http://www.florcert.eu/

 
Spolupráca medzi šiestimi partnermi sa uskutoční prostredníctvom šiestich medzinárodných mítingov, mesačnými virtuálnymi mítingami, dennou komunikáciou prostredníctvom emailov, telefonátov, videokonferenciou cez Hangout alebo Skype.
E-BOOK SOŠ Pruské participuje pri tvorbe medzinárodného floristického E-book-u

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Máj 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31