Poľnohospodárska výroba

Základné údaje: 2-ročný učebný odbor pre chlapcov a dievčatá

Podmienky prijatia:

  • pre žiakov, ktorí ukončili základnú školu v nižšom ako deviatom ročníku,
  • zdravotná spôsobilosť,
  • bez prijímacích skúšok,
  • profesijný záujem žiaka

Uplatnenie absolventa:

  • absolvent je pripravený na praktické zvládnutie prác v poľnohospodárskej výrobe a pri práci na farme. (oblasť rastlinnej a živočíšnej výroby),
  • vláda ručné práce a bežné práce v rastlinnej výrobe, najmä pri príprave osiva, sadiva, pri spracovaní pôdy, siatí, sadení a ošetrovaní plodín počas vegetácie, pri zbere plodín a ich pozberovom spracovaní,
  • po príslušnom zaškolení a zapracovaní vykonáva aj niektoré menej náročné špeciálne činnosti napr. v záhradníctve a poľnohospodárskej  prvovýrobe,
  • dokáže obsluhovať jednoduché prívesné náradie, sejacie a balíčkovacie stroje, zavlažovacie zariadenia,
  • ovláda práce v mechanizovanej živočíšnej výrobe, ošetruje hospodárske zvieratá a vykonáva jednoduché práce pri opravách poľnohospodárskej techniky.

Dokumenty na stiahnutie