Prístup k informáciám na základe zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Oznámenie o poverenom zamestnancovi pre poskytovanie informácií


V súvislosti s platnosťou zákona Národnej rady SR č. 211/ 2000 Z.z. o poskytovaní
informácií v znení zák.č. 628/2005, ktorým sa dopĺňa a mení zákon č. 211/2000 Z.z. ako i
doplnení niektorých zákonov oznamujeme, že povereným pracovníkom pre poskytovanie
informácií v Strednej odbornej škole Pruské 294, Pruské je Ing. Mária Csupková referent
ekonomických činností.


Písomné žiadosti sú prijímané poštou, alebo priamo v kancelárií č. 309 , budova C, SOŠ
Pruské, 018 52 Pruské 294, respektíve emailom na adrese info@sospruske.sk.

Osobné a
telefonické žiadosti sú vybavované v pracovných dňoch od 7:15 do 14:00 na čísle
042/4456114.
Materiálne náklady spojené s poskytovaním informácie budú v zmysle zákona účtované
žiadateľovi.


Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Apríl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30