Vznik školy a jej prvé formy štúdia

vznik skoly

Prvá riadna roľnícka škola na strednom Považí vznikla v roku 1949 v Klobušiciach. Za jej riaditeľa bol delegovaný učiteľ František Hanzely, ktorý dovtedy učil na Roľníckej škole v Liptovskom Hrádku.

V júni roku 1950 poverili Hanzelyho prevziať do správy školy budovu kláštora františkánov v Pruskom a k nej priliehajúce budovy a pozemky.

Priestory pre budúce učebne a ubikácie študentov bolo potrebné rekonštruovať, žiaľ, finančných prostriedkov nebolo. Preto boli dokončené len najnutnejšie adaptačné práce.

Po príchode študentov začal vyučovanie v Odbornej roľníckej škole v školskom roku 1950/1951. V roku 1951 zriadili dvojročné štúdium a škola bola premenovaná na Základnú roľnícku školu, kde sa riaditeľom stal František Rossák. Pararelne s dvojročnou roľníckou školou bola v Pruskom zriadená i jednoročná Poľnohospodárska majstrovská škola, na ktorú bol za riaditeľa menovaný Dušan Majerík. Počas prázdnin v roku 1954 bola Roľnícka škola z priestorov kláštora preložená do kaštieľa, v ktorom sídli dodnes.

Ďaľší vývoj poľnohospodárskeho školstva v Pruskom:

  • r. 1954 Poľnohospodárska technická škola (PTŠ)
  • r. 1960 Stredná poľnohospodárska technická škola (SPTŠ)
  • r. 1981 Stredné odborné učilište poľnohospodárske (SOUP)
  • r. 1998 Stredná poľnohospodárska škola (SPoŠ)
  • r. 2001 Združená stredná škola poľnohospodárska (ZSŠP)
  • r. 2008 až po súčasnosť Stredná odborná škola (SOŠ)