Euroscola 2012

Finále súťaže Euroscola v Štrasburgu

SOŠ Pruské sa aktívne zapojila do súťaže Euroscola 2012, ktorá je určená pre všetky členské štáty Európskej únie. Svojim projektom na tému „Solidarita medzi generáciami“ sa zaradila medzi 8 najúspešnejších škôl z celého Slovenska. Výhrou pre SOŠ Pruské bola účasť na veľkom finále v priestoroch Európskeho parlamentu v Štrasburgu.

Ani sme sa nenazdali a nastal náš čas odchodu do Štrasburgu. Okrem súťaženia nám vedenie školy pripravilo aj zaujímavý sprievodný program. Na cesty sme vyrazili vo večerných hodinách 21.11.2012. Miestom našich prvých nezabudnuteľných zážitkov bol zámok Neuschwanstein v Nemecku. Naše ďalšie kroky viedli do mestečka Donauschingen a Triberg, kde sme obdivovali históriu i krásu alpskej prírody. Na večer sme docestovali do Štrasburgu, kde nás čakalo ubytovanie a posledné prípravy na finále súťaže Euroscola.

Ráno 23.11.2012  sme plní očakávaní vyrazili do budovy „LOUISE WEISS“ , do sídla Európskeho parlamentu. Po spoločných parlamentných raňajkách nastalo zoznamovanie a predstavovanie 20.európskych krajín a škôl. Našu školu, odbory a aktivity predstavila študentka Romana Rojková. Následne sme mali možnosť aktívne sa zapojiť do besedy s europoslancami. Popoludní nasledovala hra EUROGAME. Našou úlohou bolo vytvoriť viacjazyčné skupiny a riešiť test, ktorý pozostával z 25 otázok položených v rokovacích jazykoch. Táto súťaž bola vynikajúca, pretože nás hravou formou donútila komunikovať v cudzích jazykoch, spoznávať sa navzájom a snažiť sa o vzájomné porozumenie. Ďalej nasledovalo stretnutie pracovných skupín v sálach výborov. Diskutovali a vymieňali sme si názory na témy: migrácia a integrácia, solidarita medzi generáciami, životné prostredie a obnoviteľné zdroje energií, sloboda informácií, budúcnosť Európy. Tento skvelý deň bol ukončený odznením európskej hymny.

Naša cesta smerovala do ďalšieho európskeho centra, do mesta Brusel, kde nás v dopoludňajších hodinách čakala Mgr.Beáta Balková, ktorá zastupuje Trenčiansky samosprávny kraj v Bruseli. Predstavila nám hlavné atraktivity mesta, navštívili sme kanceláriu TSK a deň sme zavŕšili návštevou Parlamentária, kde sme sa veľmi interaktívnym spôsobom dozvedeli o histórii, vzniku a fungovaní Európskej únii. Táto návšteva bola pre nás veľkým prínosom, pretože sme si utvrdili vedomosti z predchádzajúceho dňa, ktorý sme prežili v Štrasburgu.

Posledný piaty deň nás po ceste domov čakalo ešte jedno zastavanie a to v stovežatej Prahe. Navštívili sme Hradčany, Malomestské námestie, Karlov most, Orloj, Václavské námestie. V podvečer sme docestovali do Pruského, kde na nás už netrpezlivo čakali naši rodičia.

V mene všetkých 24 žiakov sa chcem úprimne poďakovať pani profesorkám Ing. Terézii Luhovej a Mgr. Márii Mazúrovej ako aj vedeniu školy pani riaditeľke Janke Fedorovej a pani zástupkyni Ľubici Lašovej za možnosť zúčastniť sa tohto nezabudnuteľného výletu. Uvedomili sme si potrebu ovládania cudzích jazykov, pretože sme si na vlastnej koži overili už staré známe „koľko jazykov vieš, toľko krát si človekom“.

Snáď sa do Európskeho parlamentu znova vrátime a možno niektorí z nás aj v pozícii europoslancov.

Peter Haviar, III.A

 

Do Štrasburgu pocestujú aj stredoškoláci z Pruského

Stredná odborná škola Pruské sa zapojila vypracovaním projektu na tému Európsky parlament do súťaže Euroscola 2012. Do súťaže sa zapojilo 28 stredných škôl. 8 najlepších škôl bolo pozvaných 17.februára na slávnostné vyhlásenie do Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu v Bratislave. Výsledky súťaže Euroscola 2012 boli vyhlásené za účasti poslancov Európskeho parlamentu Anny Záborskej, Moniky Flašíkovej Beňovej, Kataríny Neveďalovej a Jaroslava Pašku.

Naša škola sa ako jediná z Trenčianskeho kraja umiestnila medzi víťazmi súťaže Euroscola. SOŠ Pruské zastupovali študenti Rastislav Chovanec z II.A triedy, Terézia Škanderová z II.M triedy, pani riaditeľka Janka Fedorová a za koordinátorov projektu Ing. Terézia Šeligová. Informačná kancelária EP ocenila náš projekt za usporiadanie zaujímavého podujatia európskeho rozmeru s prvkom diskusie s europoslankyňou Katarínou Neveďalovou a poslankyňou NR SR Magdou Košútovou. O výsledkoch besedy sme sa rozhodli informovať aj našu partnerskú školu v Českej republike SOU Valašské Klobouky. Okrem besedy sme pre českých študentov pripravili aj vedomostný test o Európskej únii. Tým, že sme našim aktivitám dali cezhraničný charakter, podarilo sa nám čiastočne odstrániť bariéry medzi mladými ľuďmi, čo je aj cieľom Európskej únie- snaha o európsku integráciu a identitu. Za tento špecifický prvok sa naša škola umiestnila medzi víťazmi súťaže.

Z víťazných škôl bola až polovica gymnázií. Odmenou pre 24 študentov a 2 pedagógov SOŠ Pruské je účasť na jesennom finále programu EUROSCOLA v Európskom parlamente v Štrasburgu, kde spolu so svojimi rovesníkmi z 27 členských krajín EÚ budú rokovať ako skutoční europoslanci.

Sme hrdí na to, že v projektoch celoslovenského charakteru sa študenti Strednej odbornej školy Pruské zaradili medzi elitu a už teraz sa tešíme na cestu do Štrasburgu.

 

12.12.2011

SOŠ Pruské sa aktívne zapája do súťaže s názvom "EUROSCOLA 2012".

Jednou z aktivít, ktoré pripravuje v rámci súťaže, je zorganizovanie prednášky spojenej s diskusiou o Európskom parlamente, Európskej únii, o členstve Slovenska v Európskej únii a ďalších témach, ktoré súvisia so životom v Slovenskej republike a  v Európskej únii. Prednáška sa uskutoční dňa 16.12.2011 v priestoroch jedálne školy. Pozvanie prijala poslankyňa Európskeho parlamentu Katarína Neveďalová a poslankyňa NR SR Magda Košútová. Už teraz sa tešíme na ich návštevu a zaujímavé informácie.

Ďalšou pripravovanou aktivitou bude vedomostný test o Európskom parlamente pre študentov, ktorí sú zapojení do súťaže Euroscola 2012 a navštívenie partnerskej školy SOU Valašské Klobouky v Českej republike.