" Škola, ktorá má zrná múdrosti a klasy budúcnosti."


Svetový deň pôdy - 5.december Bol vyhlásený v roku 2002 a je podporovaný Medzinárodnou úniou pôdoznaleckých vied (IUSS). Hlavnou myšlienkou je zvýšenie povedomia verejnosti o význame pôdy a prírodných zdrojov nevyhnutných pre prežitie človeka a o potrebe ich ochrany pred globálnym otepľovaním.
Prechod na dištančné vzdelávanie Vážení študenti, rodičia! Na základe rozhodnutia RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici žiaci SOŠ v Pruskom prechádzajú od 6. 12. 2021 do 17.12.2021 na dištančné vzdelávanie. Dištančne vzdelávanie bude následne prebiehať v zmysle platného školského rozvrhu.
Dňa 1.12.2021 sa žiaci z I.Z, študijného odboru záhradníctvo, viazačstvo a aranžérstvo dobrovoľne a z vlastnej iniciatívy rozhodli vyčistiť od odpadkov okolie areálu školy, hlavne vodný tok Podhradského potoka, ktorý preteká aj areálom našej školy. Od pracovného elánu ich neodradilo ani ...
Pozývame Vás na Deň otvorenej komunikácie Stredná odborná škola Pruské Vám každý štvrtok ponúka možnosť online komunikácie prostredníctvom, ktorej sa môžete dozvedieť viac o možnostiach štúdia na našej škole. Sledujte našu webovú stránku www.sospruske a facebook, kde budeme uverejňovať aktuálne linky na pripojenie prostredníctvom ...
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky minulý školský rok 2020/2021 vyhlásilo literárno-výtvarná súťaž určená žiakom základných a stredných škôl v SR aj v zahraničí. Základným cieľom bolo vyvolať systematický záujem žiakov o slovenčinu a prispieť k rozvoju žiackej ...
Školské kolo olympiády z anglického jazyka V dňoch 22.11. - 24.11.2021 sa uskutočnilo školské kolo olympiády z anglického jazyka. Olympiády sa zúčastnilo 8 žiakov. Do okresného kola postupuje žiačka IV.A triedy Dodeková Angelika. Na druhom mieste sa umiestnila žiačka II.A triedy Kubíčková Dagmar a na treťom mieste žiačka III.Z triedy ...
Zahraniční stážisti V novembri na našej škole absolvovali dvojtýždňovú odbornú kynologickú stáž v rámci projektu Erasmus+ traja francúzski študenti Etienne Rieu, Colin Ampere a Quentin Masson. Sú z partnerskej školy Lycée agricole de Cibens, kde boli už niekoľkokrát naši učitelia a žiaci.
OZNAM PRE ŽIAKOV UBYTOVANÝCH V ŠKOLSKOM INTERNÁTE Ubytovanie sa poskytuje iba žiakom s prezenčnou výučbou v režime OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní žiaci). Testovaní žiaci sa môžu preukázať aj samotestom vykonaným na pôde internátu pod dohľadom autority školy Mgr. Jana Stránovská.
VII. ročník celoškolskej súťaže vo výcviku psov podľa BH-SK Dňa 25. 11. 2021 sa na SOŠ v Pruskom konal už VII. ročník celoškolskej súťaže vo výcviku psov podľa BH-SK. Vzhľadom na nepriaznivú pandemickú situáciu (maturitná trieda kynológov je v karanténe) sa súťaže zúčastnilo len 14 žiakov z druhého a tretieho ročníka odboru agropodnikanie-kynológia.
Nov 26

Deň narcisov

Deň narcisov Aj napriek náročnosti obdobia, súvisiaceho s pandémiou koronavírusu, si uvedomujeme, že o zdravie sa musíme starať a pozornosť venovať hlavne prevencii závažných chorôb, tých onkologických na prvom mieste!

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac December 2021 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31