SEPTEMBER - MESIAC FINANČNEJ GRAMOTNOSTI

„Už niekoľko rokov v septembri iniciuje spoločnosť PARTNERS GROUP SK
celoslovenský Deň finančnej gramotnosti, ktorým sa snaží, popri
Medzinárodnom dni gramotnosti – 8. 9., upozorňovať na problém nízkej
finančnej gramotnosti. Záujem verejnosti, médií a škôl, s ktorými
spolupracujeme taktiež počas školského roka, priniesol potrebu rozšíriť túto
iniciatívu na viac ako jeden deň,“ vysvetľuje kampaň Monika Remiašová,
marketingová manažérka PARTNERS GROUP SK a dodáva: „Prvý krát sme
tak pripravili mesačnú kampaň pod názvom MESIAC FINANČNEJ
GRAMOTNOSTI.“
Počas celého septembra sa budú v pobočkách a kanceláriách PARTNERS
GROUP SK po celom Slovensku konať rôzne aktivity zamerané na zvyšovanie
finančnej gramotnosti a dôležitosť finančného plánovania. Na stredných
a vysokých školách budú prebiehať prednášky pre študentov s odborníkmi na
financie. Podobné edukačné aktivity sú pripravené aj v rámci roadshow
v obchodných centrách štyroch krajských miest – Bratislava, Košice, Banská
Bystrica a Žilina. Všetkých spojí FQ test (www.fqtest.sk), ktorého cieľom je
zistiť finančný kvocient Slovákov a porovnať ho s FQ realizovaným pred
šiestimi rokmi.

Prieskumy verejnej mienky, ktoré si PARTNERS GROUP SK necháva
realizovať agentúrou FOCUS už niekoľko rokov poukazujú na jednej
strane na vysoké finančné sebavedomie Slovákov, na druhej strane zároveň
odkrývajú výrazne nedostatky v riešení finančných situácií domácnosti.
Vysoké a rýchle zadlžovanie sa, problémy s vytváraním finančnej rezervy,
nedostatočné šetrenie na vlastné dôchodky, či neúmerné bežná spotreba
v pomere k mesačným príjmom.

TÝŽDEŇ
FINANČNEJ GRAMOTNOSTI
NA SOŠ PRUSKÉ
10.09. - 14.09.2018

V tomto týždni budú na vyučovacích hodinách teoretického i praktického
vyučovania organizované viaceré aktivity zamerané na zvýšenie znalostí
a zručností v oblasti finančnej gramotnost ale aj čitateľskej a matematickej
gramotnosti. Žiaci spolu s pedagogickými pracovníkmi sa zúčastnia
rôznych on-line dostupných testov a súťaží, na hodinách môžu využiť rôzne
finančné hry – Finančná odysea, Finančné pexeso, ktoré sú využiteľným
výstupom minuloročných rozvojových projektov zameraných na podporu
vzdelávania pedagogických pracovníkov v oblasti FG a výchovy
k podnikaniu. Na jednotlivých vyučovacích hodinách budú intenzívnejšie
využité výstupy minuloročných projektov – vlastné prezentácie, testy a iné
zaujímavé odborné materiály k jednotlivým témam NŠFG 1.2, ktoré sú
vhodné zapracované aj v aktuálnych ŠKVP jednotlivých študijných
a učebných odborov.
Tieto zaujímavé aktivity sú organizované v rámci vyhláseného mesiaca FG
ako aj v rámci rozvojového projektu Krok za krokom k finančnej slobode.
Svoju úroveň vedomostí v oblasti FG si môžete otestovať na rôznych
dostupných stránkach:


https://www.dfg.sk/testy

https://www.etrend.sk/.../viete-narabat-s-peniazmi-otestujte-svoju-
financnu-gramotnost

www.financnaakademia.sk/test/
www.fqtest.sk)

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac December 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31