Tajomstvo edukácie za školou

Cieľom projektu zo Zeleného vzdelávacieho fondu, ktorý pracuje pod Slovenskou agentúrou životného prostredia so sídlom v Banskej Bystrici „Tajomstvo edukácie za školou“ je poukázať na rozmanitosť rastlinných a živočíšnych druhov krajinného a prírodného priestoru areálu Strednej odbornej školy v Pruskom a neďalekých lesných spoločenstiev. Aktivity projektu „Tajomstvo edukácie za školou“ sú zamerané na pozorovanie a skúmanie vzácnych rastlinných a živočíšnych druhov európskeho významu nielen v areáli školy ale aj priľahlých lesných spoločenstiev. Fotopascami zakúpenými z finančných prostriedkov projektu budeme pozorovať výskyt vzácnych živočíšnych druhov. Za účelom poznávania rastlín pomocou tabletou a aplikáciou PlantNet budeme dopĺňať databázu flóry. Žiaci si rozšíria obzor poznávania a určovania rastlín. Výsledkom výskumnej činnosti pozorovania a poznávania rastlín a živočíchov budú terénne listy vytvorené žiakmi školy v spolupráci s odborníkmi CHKO Biele Karpaty.