Enviroprojekt z MŠVVaŠ SR Bratislava za rok 2020

Cieľom Enviro-projektu MŠVVaŠ za rok 2020 „Ateliér biodiverzity“  bolo poukázať na rozmanitosť rastlinných a živočíšnych druhov krajinného a prírodného priestoru areálu Strednej odbornej školy v Pruskom. Aktivity projektu smerujú k vytvoreniu zelenej oázy uprostred areálu školy. Ideou zámeru je vyvýšené záhony byliniek, cibuľovín, letničiek a trvaliek prepojiť pocitovým náučným chodníkom s relaxačnou zónou oddychovými lavičkami a exteriérovými pracovnými listami určenými pre všetky vekové kategórie. Podstatou projektu je vytvoriť životaschopný priestor včelám, opeľovačom a kvitnúcej lúke. Prioritou projektu „Ateliér biodiverzity“ je efektívne skvalitniť životné prostredie areálu školy zmysluplnými aktivitami v nadväznosti na environmentálny program školy s prihliadnutím na trvalo udržateľný rozvoj. Aktivity úspešného projektu  smerovali k vytvoreniu unikátnej a zážitkovej zelenej oázy, ktorej výstupom sú učebné materiály (exteriérové viacjazyčné  pracovné listy vypracované pre všetky vekové kategórie) a včelárske potreby na zabezpečenie samostatnej činnosti včelárskeho krúžku. V areáli školy tak vznikne maják vzdelávania.

Súčasný stav:

Vizuálizácia: