Enviroprojekt z MŠVVaŠ SR Bratislava za rok 2017

„Návrat jasoňa červenookého z bradla do školy“

Cieľom projektu bolo poukázať na rozmanitosť rastlinných a živočíšnych druhov krajinného a prírodného priestoru areálu Strednej odbornej školy v Pruskom. Zriadili sme pre deti učebnú pomôcku, pexeso s ukážkami jasoňa červenookého, školy, iskerníka alpského a Vršatca, koruny Bielych Karpát 

Projektom sme skúmali biodiverzitu areálu školy.