Cesta za kvalitou v školskom systéme je nevyhnutná...

Cesta za kvalitou v školskom systéme je nevyhnutná...

Stredná odborná škola Pruské mala  v novembri tú česť zúčastniť sa odovzdávania ocenení za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť  odovzdávaných Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorý je koordinátorom súťaže Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť. Cieľom tejto súťaže je ocenenie najúspešnejších organizácií, ktoré v priebehu roka prešli hodnotením podľa európsky známych kritérií a preukázali, že kvalita a spoločenská zodpovednosť je pre nich prioritou v každej oblasti pôsobenia. Pozvánku na túto významnú udalosť sme obdržali na základe zavádzania samohodnotenia podľa modelu CAF v rámci školy. Snahou školy  je poskytovať kvalitné vzdelávanie a zároveň uspieť v konkurenčnom prostredí stredných škôl. Nie je to ľahká cesta. A práve preto sme sa rozhodli využiť potenciál samohodnotenia prostredníctvom modelu CAF, kde sme momentálne v druhej etape samohodnotenia. V roku 2019 sme realizovali prvú etapu procesu samohodnotenia podľa modelu CAF, ktorý sme zavŕšili obdržaním certifikátu Efektívny používateľ modelu CAF. Cesta samohodnotenia bola pre školu prínosnou skúsenosťou, v ktorej sme si nastavili Akčný plán zlepšovania na základe zistení a odporúčaní po posúdení externou spätnou väzbou. Samotný proces samohodnotenia sme poňali nie len z pohľadu čo robíme správne, ale prioritne sme v ňom hľadali slabé stránky, kde vznikal potenciál na zlepšovanie. Proces samohodnotenia a poukázanie na rezervy v ceste za kvalitou sme nevnímali ako vlastnú nedokonalosť, ale priestor na rast organizácie a jej potenciál v skvalitňovaní nielen vzdelávacieho procesu , ale aj firemnej klímy a vzťahu k zainteresovaným stranám. Na základe týchto skúseností a zistení sme sa v roku 2022 pustili do druhej etapy samohodnotenia, kde je našim cieľom vyhodnotenie Akčného plánu zlepšovania, prijatie ďalších úloh za účelom naplnenia cieľov školy a zároveň by sme sa v budúcnosti chceli zapojiť do súťaže Národná cena za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť. 

Spracovala: Ing. Valéria Hlúbiková

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Apríl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30