Agropodnikanie - kynológia

Študijný odbor - agropodnikanie - kynológia