Študijné odbory

Podpor svoj odbor - záhradníctvo - viazačstvo a aranžérstvo  

Podpor svoj odbor - záhradníctvo - viazačstvo a aranžérstvo

Podpor svoj odbor - agromechatronik  

Podpor svoj odbor - agromechatronik

Podpor svoj odbor - agropodnikanie kynológia  

Podpor svoj odbor - agropodnikanie kynológia

Podpor svoj odbor - Podnikateľ pre rozvoj vidieka  

Podpor svoj odbor - Podnikateľ pre rozvoj vidieka

Agropodnikanie - kynológia  

Študijný odbor - agropodnikanie - kynológia

Záhradníctvo - viazačstvo a aranžérstvo  

Študijný odbor - Záhradníctvo - viazačstvo a aranžérstvo

Podnikateľ pre rozvoj vidieka  

Študijný odbor - Podnikateľ pre rozvoj vidieka

Agromechatronik  

Študijný odbor - Agromechatronik