Záhradníctvo - viazačstvo a aranžérstvo

Študijný odbor - Záhradníctvo - viazačstvo a aranžérstvo