Podnikanie v remeslách a službách

Základné údaje: 2-ročné denné nadstavbové štúdium končiace maturitnou skúškou pre absolventov 3 – roč. učebných odborov,

- 3 ročné štúdium externou formou

Podmienky prijatia  - úspešné ukončenie 3.ročníka učebného odboru v danej oblasti, záverečná skúška a výučný list.

Charakteristika odboru:

Absolvent/ka  získava kvalifikáciu na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. Je kvalifikovaný odborník so širokým odborným profilom a primeraným všeobecným vzdelaním, schopný vykonávať odborné činnosti súvisiace s drobným podnikaním, riadením a organizovaním. Vie sa orientovať v podmienkach voľného trhu, v problematike všetkých zložiek podnikania v podmienkach konkurencie.

Absolvent je schopný viesť samostatne účtovnú agendu podniku a vykonávať iné administratívne práce, stáva sa zručným pri využívaní výpočtovej techniky a uplatňovaní modernej inventarizačnej techniky v praxi. Vie založiť a prevádzkovať  malý alebo stredne veľký podnik orientovaný na služby a poskytovať poradenskú službu.

Absolvent vykonáva samostatnú odbornú prácu podľa zamerania v oblasti agrorezortu, vidieckej turistiky, v štátnych, družstevných a súkromných podnikoch.

Môže pracovať v súkromnom i štátnom sektore a ďalších inštitúciách spoločenského života.

Po skončení môže pokračovať v štúdiu na  VŠ.

Škola poskytuje:  

  • ubytovanie a stravovanie pre študentov a návštevníkov
  • vodičský kurz –  vlastná autoškola
  • aktivity - Škola aktívne pripravuje a realizuje projekty v rámci SR a  EU Erasmus + , európske partnerstvo FLORNET.

Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Máj 2022 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31