Podnikanie v remeslách a službách

Základné údaje   -  2-ročné denné nadstavbové štúdium,  končiace maturitnou skúškou, štúdium je určené  pre  absolventov 3-roč. učebných odborov

Podmienkou prijatia do nadstavbového štúdia je úspešné ukončenie  3. ročníka  strednej odbornej školy a dosiahnutie stredného odborného vzdelania.

Dokladom o ukončení vzdelávanie je koncoročné vysvedčenie z 3. ročníka a výučný list.

Písomné prijímacie skúšky sa nekonajú.

Absolvent vie:

  • založiť si a úspešne prevádzkovať vlastný súkromný podnik v danej oblasti,
  • poskytovať odbornú pomoc iným podnikateľov bez osobitného podnikateľského vzdelania vo forme poradenskej služby,
  • tvorivo využívať moderné marketingové techniky pri rešpektovaní podnikateľskej etiky,
  • viesť samostatne účtovnú agendu podniku a vykonávať iné administratívne práce, stáva sa zručným pri využívaní výpočtovej techniky a uplatňovaní modernej inventarizačnej techniky v praxi,
  • pracovať v súkromnom i štátnom sektore a ďalších inštitúciách spoločenského života,
  • pokračovať v štúdiu na vysokej škole.  

Absolvent nájde uplatnenie podľa profilácie:

  • v remeslách a službách,
  • v súkromných a štátnych podnikoch a organizáciách,
  • v cestovnom ruchu, hotelierstve, gastronómii,
  • ako radový pracovník, riadiaci pracovník strednej úrovne alebo sa môžeuplatniť ako  súkromný podnikateľ

Prihlášky na nadstavbové štúdium sa podávajú na predpísanom tlačive do 31. mája kalendárneho roka.

     Prihláška na štúdium sa nachádza na stránke SOŠ Pruské:

    http://www.sospruske.sk/studium-1/nadstavbove-studium.html?page_id=1531

Kontaktné údaje školy:

Adresa: Stredná odborná škola Pruské, 018 52  Pruské 294

Tel.: 042/ 4492 532

Email: info@sospruske.sk


Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Apríl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30