Zahradníctvo - viazačstvo a aranžérstvo

Základné údaje: 4-ročný študijný odbor končiaci maturitnou skúškou pre chlapcov i dievčatá

Podmienky prijatia:

  • úspešné ukončenie základnej školy
  • zdravotná spôsobilosť
  • prijímacie skúšky zo SJL a prírodopisu

Uplatnenie absolventa:

  • absolvent je pripravený na činnosť technicko - hospodárskych pracovníkov v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia,
  • po zapracovaní a nástupnej praxi vykonáva práce pri riešení problémov životného prostredia krajiny,
  • kontroluje kvalitu prostredia a posudzuje projekty a návrhy územného plánovania,
  • riadi zásahy pri ekologických haváriách,
  • kontroluje dodržiavanie technológie ochrany životného prostredia a pravidelne monitoruje životné prostredie,
  • absolvent môže pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu príslušného zamerania.


Dokumenty na stiahnutie

Video

Záhradníctvo - viazačstvo a aranžérstvo

Študijný odbor - Záhradníctvo - viazačstvo a aranžérstvo

Veľká noc v Pruskom 2015

Tretí ročník celoslovenske súťaže v aranžovaní kvetov

Veľká noc v Pruskom 2014

Druhý ročník celoslovenske súťaže v aranžovaní kvetov