Zahradníctvo - viazačstvo a aranžérstvo

Základné údaje: 4-ročný študijný odbor končiaci maturitnou skúškou pre chlapcov i dievčatá

Podmienky prijatia:

  • úspešné ukončenie základnej školy
  • zdravotná spôsobilosť
  • prijímacie skúšky zo SJL a prírodopisu

Uplatnenie absolventa:

  • Absolvent je pripravený pracovať v obchode a službách, pri spracovaní, upravovaní a skladovaní aranžérskeho materiálu.
  • ovláda záhradnícke práce pri pestovaní, ochrane a zbere záhradníckych plodín a kvetín a predávať záhradnícke produkty.
  • ovláda základy ekonomiky a podnikania, vie odborne poradiť zákazníkom, vie navrhnúť výzdobu interiérov a úpravu exteriérov.
  • absolvent môže pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu príslušného zamerania.


Dokumenty na stiahnutie

Video

Záhradníctvo - viazačstvo a aranžérstvo

Študijný odbor - Záhradníctvo - viazačstvo a aranžérstvo

Veľká noc v Pruskom 2015

Tretí ročník celoslovenske súťaže v aranžovaní kvetov

Veľká noc v Pruskom 2014

Druhý ročník celoslovenske súťaže v aranžovaní kvetov