Pracovné ponuky

Stredná odborná škola Pruské, Pruské 294, 018 52 Pruské prijme do pracovného pomeru na miesto školský špeciálny pedagóg

 Miesto výkonu práce:

  • Stredná odborná škola Pruské, Pruské 294, 018 52 Pruské

 Náplň (druh) práce:

 Kategória: školský špeciálny pedagóg

 Podkategória: školský špeciálny pedagóg

 Kvalifikačné požiadavky:

- VŠ II. stupňa príslušného zamerania

- bezúhonnosť

- zdravotná a duševná spôsobilosť

 Termín nástupu:

  • 01/01//2022

 Druh pracovného pomeru:

  • Pracovná zmluva
  • Plný úväzok

 Platové podmienky:

  • Odmeňovanie podľa zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, pedagogickí zamestnanci.

Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť, životopis, doklady o ukončenom vysokoškolskom štúdiu k nahliadnutiu (diplom, vysvedčenie), prehľad praxe, portfólio v oblasti predmetu aprobácie, čestné prehlásenie o bezúhonnosti. Žiadosti o zamestnanie spolu so životopisom a súhlasom na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zasielajte na adresu školy, prípadne osobne na sekretariát školy do 30.11.2021

Iné požiadavky: odpis z registra trestov získaný prostredníctvom OÚ Trenčín a doklad o zdravotnej spôsobilosti predkladá vybraný uchádzač pred uzatvorením pracovného pomeru.

Kontaktné údaje: Požadované doklady posielajte spolu so súhlasom na spracovanie osobných údajov na adresu:

 

Stredná odborná škola Pruské

Pruské 294

01852 Pruské

Tel.č. 042/4492532

alebo na e-mail: info@sospruske.sk 


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac December 2021 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31