Školská jedáleň

Školská jedáleň poskytuje žiakom ubytovaným v školskom internáte celodennú stravu, žiakom dochádzajúcim obedy, zamestnancom školy obedy alebo večere. 

Stravná jednotka - 4,93 eur

  • raňajky + obed  1,83 eur,
  • obed 1,91 eur
  • večera   1,19 eur