Školská jedáleň

Školská jedáleň poskytuje žiakom ubytovaným v školskom internáte celodennú stravu, žiakom dochádzajúcim obedy, zamestnancom školy obedy alebo večere.