Výchovný poradca

Výchovný poradca

Ing.Oľga Gézeová

Kontakt: telefón (práca) – 042/4492532, e-mail: olgageze1@gmail.com,

Konzultačné hodiny: štvrtok, budova C 208

1. týždeň 9.00 - 11.00 h

2. týždeň 9.00 - 11.00 h

Iný termín je možné dohodnúť osobne alebo telefonicky.

Činnosť výchovného poradcu

 • poskytuje kompletný poradenský servis
 • poskytuje metodickú činnosť pre pedagogických pracovníkov školy
 • poskytuje konzultácie žiakom školy a ich zákonným zástupcom v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie
 • sprostredkúva prepojenie medzi školou, poradenskými pracovníkmi a inými odbornými zariadeniami
 • pripravuje a organizuje besedy pre jednotlivé ročníky
 • prerokúva problémy týkajúce sa porušovania Vnútorného poriadku školy (napomenutí, pokarhaní, príp. znížených známok zo správania)
 • monitoruje výchovno-vzdelávacie problémy žiakov na základe dotazníkov
 • mimoriadnu pozornosť venuje žiakom zo sociálne slabého prostredia, ako aj talentovaným žiakom
 • pomáha pri výbere vysokej školy pre žiakov 4.ročníkov
 • spolupracuje s triednymi učiteľmi a vedením školy
 • rieši závažné problémy vyplývajúce zo súčasného životného štýlu (kriminalita, závislosti, šikanovanie, sexuálne zdravie)

Všetci záujemci (žiaci a ich zákonný zástupcovia) sa môžu informovať o možnostiach štúdia na Strednej odbornej škole u výchovnej poradnkyne Ing. Oľgy Gezeovej, každý štvrtok v čase od 9:00 - 11:00. Možnosť dohodnutia osobnej konzultácie v inom ako v uvedenom termíne len po telefonickom dohovore.

Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Jún 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30