Školský sociálny pedagóg

Mgr. Andrea Martinková

(školský sociálny pedagóg)

Kontakt: 0907 738 516

Email: andreamartinkova@azet.sk

 

Sociálny pedagóg je prvou pomocou pre dieťa v škole, keď sa objaví problém, rieši problémy výchovných ťažkostí, nevhodné správanie v triede, emocionálne a sociálne problémy žiakov.

 

  • prevencia sociálno – patologických javov
  • riešenie problémového správania u žiakov
  • poskytovanie poradenstva žiakom a rodičom
  • spolupráca s triednymi učiteľmi venuje sa korekcii správania žiakov s poruchami učenia
  • konzultuje  a komunikuje s učiteľmi , žiakmi, a ich zákonnými zástupkami pri riešení sociálno-výchovných problémov, najmä záškoláctví, agresie, šikanovania a delikvencie
  • so žiakmi pracuje na podnet triedneho učiteľa, učiteľa, vychovávateľa, žiakov, zákonných zástupcov

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac January 2022 Nasledujúci mesiac
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31