Školský internát

Charakteristika školského internátu

Školský internát je výchovno-vzdelávacie  zariadenie, ktoré je súčasťou SOŠ Pruské. Zabezpečuje žiakom stredných škôl výchovno - vzdelávaciu starostlivosť mimo vyučovania, ubytovanie, stravovanie. V procese výchovy preferujeme tvorivo – humanistický model výchovy. Vychovávatelia vedú žiakov k zodpovednosti, samostatnosti a pripravujú ich tak spolu so školou pre budúci život.

Zamestnanci školského internátu:

Mgr.  Alena Brehovská - vedúca školského internátu
Mgr. Veronika Stuhlová - vychovávateľka
Mgr. Jana Stranovská – vychovávateľka

 

Ubytovanie:

Vybavenosť školského internátu  je nasledovná:

 • kuchynky s príslušenstvom  (chladničky, rýchlovarné kanvice, mikrovlnky, sporák.)
 • spoločenské miestnosti  (TV, DVD, rádio, stolný futbal...)
 • počítačová miestnosť  (internet)
 • využívame posilňovňu a telocvičňu školy

Ubytovanie žiakov:

 • bunkový systém:  počet žiakov v izbách  2+2
  • každá bunka s vlastným WC + sprcha
  • internetové pripojenie na izbách (WiFi).
 • cena za lôžko - 26 EUR/ na mesiac
 • žiakom so sociálne slabších rodín sa poskytuje zľava  z ubytovania

 

Stravovanie
Žiaci majú možnosť celodenného stravovania v školskej jedálni. Majú zabezpečené raňajky: 0,73€, obed 1,41€ a večera 0,89 €.

 

Kontakt     

školský internát pri SOš Pruské 294, 018 52 Pruské

Webová  adresa: www.sospruske.sk

E-mail školy:info@sospruske.sk

Telefón: 042 / 4456109

 

AKTIVITY A KRÚŽKY

Spolutvorcom života v školskom internáte je žiacka rada, ktorá organizuje pre žiakov rôzne súťažné kvízy, návštevy kultúrnych a športových podujatí, stretnutia s kozmetičkou a iné.

Žiaci majú možnosť pracovať v rôznych záujmových krúžkoch: akvaristický, šikovné ruky, jazdecký krúžok

V priloženom dokumente si môžete stiahnuť žiadosť o prijatie do školského internátu.


Dokumenty na stiahnutie