Školský internát

Charakteristika školského internátu

Školský internát je výchovno-vzdelávacie  zariadenie, ktoré je súčasťou SOŠ Pruské. Zabezpečuje žiakom stredných škôl výchovno - vzdelávaciu starostlivosť mimo vyučovania, ubytovanie, stravovanie. V procese výchovy preferujeme tvorivo – humanistický model výchovy. Vychovávatelia vedú žiakov k zodpovednosti, samostatnosti a pripravujú ich tak spolu so školou pre budúci život.

Zamestnanci školského internátu:

Mgr.  Alena Brehovská - vedúca školského internátu

Mgr. Veronika Stuhlová - vychovávateľka

Mgr. Jana Stranovská – vychovávateľka

Mgr. Marika Šutriepková

 

Ubytovanie žiakov:

  • cena za lôžko - 35 EUR/ na mesiac 

Stravovanie
Žiaci majú možnosť celodenného stravovania v školskej jedálni.

Celodenná strava je 4,93 €. Majú zabezpečené: raňajky s desiatou 1,83 €, obed 1,91 € a večera 1,19 €.

 

Kontakt     

Webová  adresa: www.sospruske.sk

E-mail školy:info@sospruske.sk

 

AKTIVITY A KRÚŽKY

Spolutvorcom života v školskom internáte je žiacka rada, ktorá organizuje pre žiakov rôzne súťažné kvízy, návštevy kultúrnych a športových podujatí, stretnutia s kozmetičkou a iné.

V priloženom dokumente si môžete stiahnuť žiadosť o prijatie do školského internátu.


Dokumenty na stiahnutie