Nadnárodné stretnutie na Štátnom inštitúte odborného vzdelávania Bratislava