E-BOOK

Názov projektu:

„Florist E-learn book and quality insurance in secondary florist studies by using Florcert as a tool“

Trvanie projektu:

 30.12.2016 - 31.03.2019

Projekt sa bude rozvíjať v dvoch hlavných oblastiach:

1./Zvýšenie kvality a metodológie vo vzdelávaní

vo floristickom odbore

2./E-learningová platforma pre učiteľov a študentov v oblasti floristiky

Projektoví partneri:

1./ Floristernas Yrkesråd, Sweden

2./Biotehniski center Naklo, Slovenia

3./Stredná Odborná Škola Pruské, Slovakia

4./Kainuu Vocational College, Finland       

5./SŠ “Arboretum Opeka” Marčan, Croatia

6./Associazione Tradizione e Cultura, Italy  

E-learningová platforma bude fungovať na rôznych stupňoch:

1. Bude slúžiť pre Organizáciu FlorCert skúšok, seminárov a iných FlorCert íventov.

2. Učitelia/odborníci  budú mať voľný prístup k e-book-u, ktorý bude obsahovať vzdelávací materiál, testy, fotografie a videá.

3. Študenti budú mať rovnako voľný prístup k e-book-u, k úlohám a k testom, zároveň budú mať  možnosť komunikovať so študentmi z iných krajín.

4. Biznis - Kvetinárske podniky lepšie porozumejú vzdelávaciemu procesu a pomôžu monitorovať študentov.

5. Verejnosť- bude to aj nástroj na zvýšenie statusu profesie v povedomí u širokej verejnosti.

6. Zvýši znalosť používania IKT, zlepší jazykové schopnosti.

FlorCert

FlorCert je medzinárodný projekt, ktorý umožňuje viaceré aktivity. Jeho  hlavným cieľom je zvýšiť úroveň profesijných zručností stredných odborných škôl, ktorých odbory súvisia s  floristikou a zjednotiť základné odborné vedomosti. Porovnanie  vedomostí v oblasti kvetinárstva  v rôznych krajinách je neoceniteľné  a otvára dvere k vyššej zamestnateľnosti. Keď študenti získajú medzinárodne uznaný certifikát, znamená to pre nich, že sú certifikovaní a  dosiahli vysoké medzinárodné štandardy pri  vzdelávaní, takže môžu ľahko získať prácu v zahraničí, pretože zamestnávatelia vedia, akú úroveň znalostí možno očakávať od týchto zamestnancov.  Toto je základná myšlienka, ktorá bola na počiatku vzniku  Florcert - u.

Prezident  FlorCert-u,  Mikael Sörensson, je zároveň prezidentom  švédskej Kvetinárskej  asociácie. Doteraz  je zapojených do tohto projektu 6 krajín: Švédsko, Fínsko, Taliansko, Chorvátsko, Slovensko a Slovinsko.

Účasť v projekte je prínosom pre všetkých partnerov. Projekt podporuje a stimuluje vysoko kvalitné vzdelanie; Je to tiež príležitosť pre učiteľov aj študentov na výmenu cenných skúseností. Vzhľadom k tomu, že je považovaný za medzinárodný projekt, mobilita je prioritnou úlohou partnerov; Týmto môže byť  úroveň medzikultúrneho dialógu a znalosť cudzích jazykov, najmä angličtiny, zvýšená. Účastníci nadobudnú  skúsenosti z mobility a získajú ďalšie know-how, čo zvyšuje ich pružnosť na trhu práce. Každoročne sú témy na FlorCert skúšky zmenené  súčinnosťou všetkých partnerov, zapojených do projektu.

Kandidáti doposiaľ  museli použiť aspoň tri rôzne techniky viazania pri  tvorbe kvetinových dekorácií. Ich práca  bola následne odprezentovaná  v angličtine. Všetci kandidáti museli splniť vysoké štandardy komisie, v ktorej sa podieľali členovia z Fínska, Švédska, Talianska, Chorvátsko a Slovinsko. Všetci kandidáti zložili skúšku a získali certifikát FlorCert.

FlorCert koordinátor na Slovensku je Ing.Alena Stopková. Ďalšie informácie: almistop@gmail.com.

Tento projekt  má  veľkú šancu  vybudovať si dobrú základňu z toho dôvodu,  že ide o zabezpečenie kvality  práce na rôznych úrovniach (organizácie, učitelia a študenti), skvalitní  rozvoj kompetencií pre učiteľov a tiež zvýši možnosti pre študentov cestovať a pracovať v zahraničí po absolvovaní ich skúšky. Predchádzajúce projekty nás utvrdili v tom, že prínosov je skutočne veľa a do budúcna má pre nás zásadný význam rozvoj metodiky a zapojenie viacerých nových partnerov.

Našou stratégiou pre dosiahnutie cieľov je využitie osvedčenej metódy používanej v predchádzajúcom TOI – projekte - projekt partnerstva. Vzhľadom k tomu, že máme plánovanú sériu stretnutí, seminárov, školení a skúšok,  zapojíme viacerých  ľudí z partnerských krajín,  a tým, že stretnutia budú na pravidelnej báze, učitelia a zamestnanci si vytvoria jasný prehľad o zručnostiach a kompetenciách v súlade s floristickou  praxou zúčastnených krajín. Do nášho  strategického  partnerstva sme  zapojili aj kvetinárske združenia, asociácie a kvetinárstva a to z toho dôvodu, aby sme poukázali na  výhody, ktoré zamestnancom prinesie certifikát - jasný dôkaz floristických schopností, ďalej chceme poukázať na dôležitosť a význam  kľúčových kompetencií, ako je podnikanie a znalosť cudzích jazykov. V nadchádzajúcom projekte budeme aj naďalej budovať a rozvíjať vzdelávanie v oblasti floristiky v rôznych partnerských krajinách a postupne  zahrnieme  nových partnerov (školy, kvetinárske podniky), ktorí už dali na vedomie, že majú veľkú potrebu zlepšiť úroveň  vzdelávanania a používať FlorCert systém pre zaistenie kvality. Zároveň sme zistili, že je potrebné vytvoriť študijný materiál pre učiteľov a študentov, aby sa zjednodušila komunikácia a zároveň preto, aby  aby bola samotná  dostupnosť vzdelávania pružnejšou. Radi by sme založili projekt v dvoch veľkých oblastiach. Jednou z nich je skôr prebiehajúci  proces  a kladie dôraz na rozvoj v organizácii, pokiaľ ide o zabezpečenie kvality, metodiky a vzdelávanie. Druhou časťou je konkrétna e-learningová platforma pre učiteľov a študentov. Naše doterajšie skúsenosti nás presvedčili o tom, že e-learningová platforma a e-kniha pomôže pri komunikácii medzi učiteľmi a študentmi a podporí flexibilitu edukácie a zároveň bude vhodným inovatívnym doplnkom v školách s floristickým zameraním. Tvorbou e knihy sa zvýši šanca na vyrovnanie kvality vyučovania a cesta k certifikátom bude tak rovnoprávnejšia a transparentnejšia. Takáto cesta vzdelávania umožní študentom komunikovať so študentmi z iných krajín a pripraví  ich pre prácu v európskom kontexte. Tým sa ďalej pomáha pri zabezpečení  kľúčových kompetencií a odborných zručností a zároveň sa rozšíria možnosti pre študentov v oblasti vzájomného spoznávania sa so  študentmi z iných krajín tým, že sa zúčastňujú rôznych e-learningových úloh a workshopov v jednotlivých partnerských krajinách. Tieto e-learningové aktivity budú konštruované tak, že samotný edukačný  materiál bude  k dispozícii na dvoch úrovniach - pre učiteľov a študentov a určitý  materiál bude  k dispozícii pre kvetinárov z praxe.  Fungovanie  spoločnej e-learningovej  platformy, ktorá bude spájať viaceré  európske  školy je jedinečná myšlienka  a v dlhodobom horizonte bude mať veľký dopad. Okrem iného  umožní, aby boli študentské mobilíty v priamom kontexte napojené na prebiehajúce  učebné osnovy.

Z reálneho pohľadu E-book pre florcert partnerstvo je produktom šiestich partnerov,  z geografického pohľadu, všetci partneri rozvíjajú ich každodennú prácu v úzkom vzťahu s floristickej poznatkami v praxi,  ale ich odborné znalosti sú odlišné a vzájomne sa dopĺňajú a zabezpečia tak rozvoj synergií potrebných na dosiahnutie cieľov stanovených vo vypracovanom pracovnom pláne. 

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Máj 2022 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31