Aktuality

Dopad projektu zahŕňa deväť oblastí.

  1. Projekt povedie k porozumeniu iných vzdelávacích systémov, kultúr, k prekonaniu jazykových a iných bariér.
  2. Všetci účastníci získajú obrovskú skúsenosť čo sa týka použitia IKT založenom na e-learningovej platforme v šiestich jazykoch.
  3. Pre nových partnerov bude mať projekt dosah na organizáciu vzdelávania, budú mať dokázateľné zabezpečenie kvality.
  4. Budú mať veľkú znalosť a zručnosť vyžadovanú praxou, učitelia budú mať lepšie schopnosti hodnotiť a žiaci sami sa naučia využívať e-learning platformu.
  5. Ďalší rozvoj spolupráce pre starých členov, ale na vyššej úrovni. Väčšia kooperácia s kvetinárstvami.
  6. Študentom sa zvýšia možnosti sa medzinárodne uchytiť, otvoria sa širšie možnosti študovať a pracovať v zahraničí.
  7. Narastie povedomie a perspektíva ako i možnosti v odbore u študentov aj zamestnancov.
  8. Európska rozsiahla výmena skúseností a najlepšia prax vo floristike je podporou pre dennú prácu v škole medzi učiteľom a žiakom.
  9. Projektové ciele budú prezentované kvetinárstvam, asociáciam a jednotlivcom, ktorí budú môcť ovplyvniť kurikulum v e-larningovej knihe.

Spolupráca medzi šiestimi partnermi sa uskutoční prostredníctvom šiestich medzinárodných mítingov, mesačnými virtuálnymi mítingami, dennou komunikáciou prostredníctvom emailov, telefonátov, videokonferenciou cez Hangout alebo Skype.

Prvý medzinárodný míting sa už uskutočnil vo Švédsku v meste Ystad v januári 2017.  Partneri sa v Ystade dohodli na hlavných kapitolách, ktoré bude e-learningová kniha obsahovať a zároveň boli tieto kapitoly pridelené jednotlivým školám na vypracovanie v anglickom jazyku. Ing.Alena Stopková vypracovala časť „Botanika“, ktorá zahŕňa stavbu tela rastlín a základné biochemické pochody, ktoré v rastlinách prebiehajú.

 V poradí druhý míting bol v Taliansku v tom istom roku, koncom júla. Na tomto mítingu sme dokončovali anglický text k jednotlivým kapitolám.

Tretí míting bol vo februári 2018 v Chorvátsku. Na tomto mítingu sa do e-booku pridali skice a fotografie. Spracovaná a prediskutovaná anglická verzia e- book-u sa priebežne prekladá  do všetkých šiestich jazykov / švédština, fínština, slovenčina, slovinština, chorvátština a taliančina/.

V novembri 2018 sa uskutočnil multiplaer míting vo Švédsku, kde sme prezentovali náš e-book v rámci „Dňa otvorených dverí veľkého veľkoskladu blízko hlavného mesta v Uppsale. Zároveň tu prebiehali aj FlorCert skúšky, na ktoré prišli žiaci zo Srbska.

V decembri 2018 bolo stretnutie v Slovinsku, tu sa kompletizoval text v jednotlivých jazykoch a čiastočne sa pracovalo na finálnom spracovaní projektu.

Vo februári 2019 sa konalo stretnutie v SOŠ Pruské, kde sa zároveň overuje novovytvorený e- book. Žiaci z príslušných odborov – záhradníctvo – viazačstvo a aranžérstvo a viazač aranžér – od septembra 2018 študujú jednotlivé kapitoly podľa učebného plánu v rámci odborných predmetov, súvisiacich s floristikou.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac December 2022 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31