COVID - 19 - Informácie - tlačivá

OZNAM pre zákonných zástupcov a plnoletých žiakov

Rodič, alebo plnoletý žiak predkladá dňa 10.01.2022 pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka".

V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, sa žiak považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.
Pokiaľ žiak prišiel do školy v sprievode rodiča, nebude mu umožnený vstup do školy a odchádza s rodičom domov. Ak neprišiel žiak v sprievode rodiča, je potrebné žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča.
Ak si žiak nedopatrením zabudne vyhlásenie doma, rodič má 3 možnosti:
1. odoslať ho škole prostredníctvom ASC agendy (EDUPAGE) alebo e-školy,
2. poslať scan „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ e-mailom,
3. kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.


Oznam pre žiakov ubytovaných v školskom internáte


Ubytovanie sa poskytuje iba žiakom s prezenčnou výučbou v režime OTP (očkovaní,
testovaní, prekonaní žiaci). Testovaní žiaci sa môžu preukázať aj samotestom vykonaným na pôde internátu pod dohľadom autority školy Mgr. Jana Stráňovská

Osoba v režime OTP je osoba, ktorá je :
a) kompletne zaočkovaná,
b) po prekonaní ochorenia v období pred nie viac ako 180 dňami,
c) schopná preukázať sa negatívnym testom na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní (PCR testy, LAMP test, antigénový test, nazálny test).

Osoba kompletne zaočkovaná je osoba:
a) najmenej 14 dní po aplikácii 2. dávky očkovacej látky (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V),
b) najmenej 21 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky (Johnson&Johnson),
c) najmenej 14 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

Bez predloženia uvedených dokladov alebo potvrdenia o vykonaní antigénového alebo PCR testu nebudú môcť žiaci vstúpiť do budovy školského internátu.

Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac August 2022 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31