Zriadenie Duál Pointov a Centra orientácie

Úlohou Duál Pointov je vytvoriť' jednotný priestor a informačný zdroj o systéme duálneho vzdelávania, o učebných a študijných odboroch, prepájať základné školy, stredné odborné školy, zamestnávateľov, žiakov a rodičov na jednom mieste Duál Pointy ako konzultačné centrá sú zriadené v každom samosprávnom kraji SR pre potreby zamestnávateľov, škôl, verejnosti a žiakov a Centrum orientácie v Nitre.

Výchovným a kariérovým poradcom poskytujú všetky informácie o duálnom vzdelávaní, jeho výhodách, o zapojených zamestnávateľoch a stredných odborných školách Získavajú tak kontaktne miesto, kde im vyškolení zamestnanci ochotné poradia, poskytnú informácie a odpovedia aj na špecifické otázky žiakov.

Naším cieľom je, aby Duál Pointy boli aj miestom stretnutí pre výmenu skúseností či školení výchovných aj kariérových poradcov. Žiaci a rodičia, ktorí Duál Pointy navštívia, v nich rovnako nájdu informácie o tom, ako vstúpiť do systému duálneho vzdelávania, informácie o stredných odborných školách a zamestnávateľoch v danom kraji, o benefitoch, o jednotlivých študijných a učebných odboroch, o možnostiach praktického vyučovania, seminároch a stážach, ktoré môžu žiaci absolvovať'.

Cieľom centra orientácie je zabezpečiť' dostatok aktuálnych informácií o existujúcich povolaniach a aktuálnej situácií na trhu práce s prepojením na učebné a študijné odbory Centrum orientácie sa zameriava na žiakov základných škôl v 8. alebo 9. ročníku a ich rodičov. Jeho úlohou je umožniť' žiakom zorientovať' sa v povolaniach, aktívne zapojiť' rodiča do procesu voľby správneho povolania a pedagogického zamestnanca ako sprievodcu žiaka.

Aktuálne zriadené Duál pointy a Centrum orientácie