Študentský viacboj piatich T „ tréning – talent – trpezlivosť – tolerancia – túžba

Študentský viacboj piatich T „  tréning – talent – trpezlivosť – tolerancia – túžba

Dňa 30. septembra 2021 sa v priestoroch našej telocvične uskutočnilo školské kolo športovej súťaže „ Študentský viacboj piatich T „  tréning – talent – trpezlivosť – tolerancia – túžba. Túto netradičnú branno – športovú súťaž pre stredoškolákov vyhlásilo SAŠŠ a MO SR. Usporiadateľom súťaže je Krajské centrum voľného času v Trenčíne a Krajský klub SAŠŠ v Trenčianskom kraji.

Miesto konania a realizáciu tejto netradičnej súťaže si každá prihlásená škola vytvorila a zrealizovala vo vlastných priestoroch. Podmienkou súťaže bolo vytvoriť trojčlenné družstvá a v každom družstve mať minimálne jedno dievča. Súťaž pozostávala z piatich disciplín. Prvou disciplínou bol plutvový beh na 50 metrov, druhou prekážkové plazenie, tretia disciplína bol štafetový trojskok, štvrtou jednoručný ústny úchop a poslednou piatou koordinácia s fľašou. Našu školu v týchto piatich disciplínach reprezentovali žiaci druhého a tretieho ročníka. Za druhý ročník to boli konkrétne žiaci Alžbeta Cíbiková, Vanesa Novosadová, Emma Pupáková, Kristína Petrová, Viktória Rosinová, Patrícia Vojteková, Lívia Púdelová, Miroslav Strachan a Jakub Chilý. Tretí ročník reprezentovali Alexandra Drahošová, Sandra Lipovská, Karolína Havelková, Patrik Jesenský a Silvester Svitok.

A keďže sme sa prvého ročníka tejto netradičnej branno – športovej súťaže zúčastnili ako jediná škola v Trenčianskom kraji, nemôžeme tak porovnať naše dosiahnuté výsledky s inými školami.

Spracoval: Mgr. Hasidlo 


Fotogaléria