SOŠ Pruské úspešne ukončila projekt, jeho výsledkom je vzdelávací materiál

SOŠ Pruské úspešne ukončila projekt, jeho výsledkom je vzdelávací materiál

Stredná odborná škola Pruské v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja realizovala spolu s partnermi v rámci programu Erasmus+ KA2  projekt pod názvom „Nový potenciál rozvoja agrosektora – AGROMECHATRONIK“.

„Cieľom projektu bolo vytvorenie spoločnej platformy pre výučbu agromechatroniky v krajinách, ktoré majú priamu skúsenosť s výučbou a jej následnú transformáciu v partnerských krajinách. Projekt je v danej oblasti jedinečný a inovatívny, nakoľko zastrešil oblasť vzdelávania, kde inovácie postupujú razantnými krokmi vpred a doplnil chýbajúcu odbornú literatúru. Projekt bol rozvinutý v dvoch oblastiach. Jednou z nich je zvýšenie kvality, čo sa týka  metodológie vzdelávania učiteľov odborných predmetov a majstrov odbornej prípravy. Druhou oblasťou je prepojenie vyučovacieho procesu so zamestnávateľskou sférou v systéme duálneho vzdelávania,“ priblížila riaditeľka SOŠ Pruské Janka Fedorová. Škola spolu so svojimi partnermi vytvorila nový inovatívny študijný materiál – elektronickú učebnicu (tzv. e-book).

„Výsledkom projektu je výučbový materiál postavený aj na e-learningovej platforme, ktorý je využiteľný u jednotlivých partnerov, čím sa dosiahne zosúladenie vedomostí a odborných kompetencií v jednotlivých krajinách. Táto učebnica (e-book) poskytuje ucelený prehľad problematiky v sektore poľnohospodárskej mechanizácie a má multidisciplinárny charakter. Publikovaná je v troch jazykoch - slovenskom, českom a nemeckom.  Súčasťou e-booku je aj metodická príručka, ktorá  zjednoduší prácu s textom, napríklad pri tlači podkladov, prípadne pri zasielaní jednotlivých častí žiakom elektronicky v prípade štúdia on-line formou,“ doplnila Fedorová.

Učebnica a jej celkový koncept je krokom vpred v oblasti odborného vzdelávania a je jednou z možností, ako zefektívniť a zatraktívniť, ale najmä skvalitniť odborné vzdelávanie. E-book pomôže učiteľom, majstrom odbornej výchovy, školiteľom v rámci celoživotného vzdelávania, ako aj študentom  zorientovať sa v danej problematike. Zároveň, keďže je preložená do ďalších jazykov, poskytne kvalitný vzdelávací materiál pre ďalšie inštitúcie, nielen vzdelávacie, ale aj firmy zaoberajúce sa výrobou, predajom a servisom poľnohospodárskej techniky. Bude slúžiť v rámci celoživotného vzdelávania aj  zamestnancom týchto firiem.

Spracovala: Ing. Janka Fedorová


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac September 2022 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30