Opätovne úspešný v medzinárodných projektoch

Stredná odborná škola Pruské opätovne získala ocenenie Certifikát značky excelentnosti v rámci programov ERASMUS+.

Zároveň sme získali Akreditáciu na Erasmus na obdobie 7 rokov počas, ktorých sa môžeme uchádzať o medzinárodné granty programu Erasmus+ v oblasti odborného vzdelávania v zjednodušenej forme.