Edukácia za školou

Edukácia za školou

Z grantovej výzvy Zelený vzdelávací fond SAŽP Banská Bystrica sa uskutočnila z projektu „EDUKÁCIA ZA ŠKOLOU“ dňa 15.6.2021 odborná exkurzia v okolí Vršatca-koruny Bielych Karpát na tému Biodiverzita. Odborný pracovník CHKO Biele Karpaty so sídlom v Nemšovej Ing. Gregor nás previedol chráneným územím lokality Vršatec.

Turistická prechádzka bola spojená s prednáškou o biodiverzite a ochrane rastlín a živočíchov v tejto oblasti. Videli sme viaceré chránené druhy rastlín ako aj možnosti ochrany pred zverou. Cieľom turistickej prechádzky bol Biely vrch, kde sa nachádza územie označené ako Prírodná pamiatka. Žiaci boli oboznámení s významom kategorizácie ochranných pásiem priamo v teréne, na miestach, ktoré majú veľký význam pre zachovanie biodiverzity.

Vďaka citlivému spolužitiu človeka s prírodou v minulosti sa v tomto území zachovala pestrá mozaika lesných spoločenstiev, druhovo bohatých lúk, pasienkov, políčok a remízok, čo zvyšuje jeho druhovú pestrosť. Akcie sa zúčastnili žiaci druhého ročníka, študijného odboru podnikateľ pre rozvoj vidieka a záhradníctvo – viazačstvo a aranžérstvo.

Žiaci sa o túto tému zaujímali a diskutovali so sprievodcom o témach, ktoré úzko súvisia s ochranou životného prostredia.


Fotogaléria

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac August 2021 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31