Celoživotné vzdelávanie v SOŠ Pruské

Stredná odborná škola Pruské sa uchádzala o získanie autorizácie inštitúcie v národnom projekte, ktorý bol vypísaný Štátnym inštitútom odborného vzdelávania Bratislava v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Tento projekt má významnú úlohu v celoživotnom vzdelávaní, nakoľko umožňuje uchádzačovi získať osvedčenie v príslušnej kvalifikácii aj mimo systému formálneho -školského vzdelávania. 

Je spracovaný jednoduchý manuál, na základe ktorého si jednotlivci budú môcť dať overiť svoje vedomosti, zručnosti a kompetencie získané v rámci neformálneho vzdelávania, napr. v rôznych kurzoch, a informálneho učenia sa, čo je neinštitucionálne vzdelávanie sa, ktoré je prirodzenou súčasťou každodenného života. Na získanie kvalifikácie nie je nutné opätovne študovať na škole. Uchádzač o získanie kvalifikácie po prihlásení sa na overenie predloží a preukáže svoje doteraz nadobudnuté schopnosti počas svojho  života a to či už praxou, alebo   samoštúdiom v rámci danej kvalifikácie .Následne po úspešnom absolvovaní skúšky  získa osvedčenie o nadobudnutí kvalifikácie. Je to dokument rovnocenný s tým, ktorý je  výstupom  riadneho školského vzdelávania a je akceptovaný na trhu práce. Overená kvalifikácia tak pomôže účastníkom skúšky zdokladovať ich vedomosti, zručnosti a kompetencie, čo im výrazne uľahčí ich uplatnenie  sa na trhu práce. SOŠ Pruské boli udelené dve akreditácie – a to v sektore národného hospodárstva : Poľnohospodárstvo, Veterinárstvo, Rybolov na kvalifikácie ovocinár, včelár, pomocný pracovník v rastlinnej výrobe, pomocný pracovník v sadovníctve a záhradníctve, pestovateľ poľných plodín a zeleniny, chovateľ ošípaných, hydiny, dojič kráv, oviec a kôz, inseminátor, dezinsektor, a chovateľ hovädzieho dobytka, oviec a kôz. V sektore Potravinárstvo sú to dve kvalifikácie a to pekár a cukrár.

 

Spracovala : Ing. Janka Fedorová

 


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Marec 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31