Ako ďalej v Agrorezorte....

Dňa  8.3.2023 sa konalo na Strednej odbornej škole v Pruskom  pracovné stretnutie vedenia školy zo zamestnávateľmi poľnohospodárskeho a potravinárskeho sektora. Hlavnou témou tohto zasadnutia bolo, ako prilákať mladých ľudí do poľnohospodárstva a potravinárstva.

Na začiatok všetkých zúčastnených privítala riaditeľka školy Ing. Janka Fedorová, ktorá podala stručnú informáciu o škole a problémoch, s ktorými sa musí škola deň ,čo deň pasovať. Následne   Ing. Janka Divinská zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania  prezentovala systém a fungovanie  duálneho vzdelávania v rámci Slovenska ako aj v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja. V zmysle programu stretnutia bol ďalším prezentujúcim predseda družstva PD Mestečko a zároveň absolvent SOŠ Pruské  Ing. Peter Ježo, PhD, ktorý stručne predstavil podnik , kde praxujú žiaci učebného odboru poľnohospodár -mechanizácia a informoval ako prebieha duálny systém vzdelávania v praxi na danom podniku. Ing. Marián Šupa zhodnotil  spoluprácu školy s jeho firmou, v ktorej praxujú  žiaci študijného odboru agromechatronik. Prof. Ing. Milan Šimko PhD prodekan Poľnohospodárskej univerzity v Nitre taktiež konštatoval  klesajúci počet  študentov, čo je alarmujúci stav. Uviedol, že minulý rok sa im prihlásilo z celého Slovenska 23 zootechnikov a 22 agronómov, čo je nepostačujúci stav pre naplnenie pracovných pozícií na Slovensku.  Ing. Jozef Hudec zástupca riaditeľky pre praktické vyučovanie informoval , ako na škole funguje duálny systém vzdelávania, a aké formy náborov praktizuje SOŠ Pruské .  Následne všetky tieto informácie vyvolali aktívnu diskusiu, kde všetci zúčastnení hľadali možnosti ako  prilákať mladých ľudí do poľnohospodárstva a potravinárstva. Diskusia bola veľmi plodná , kde padlo veľa návrhov ako ešte vylepšiť náborový systém školy a prilákať , čo najviac mladých ľudí do tohto sektora. Zamestnávatelia navrhli pomoc pri náborovej činnosti po základných školách, na ktorej budú aktívne participovať,  zúčastnia na Dní otvorených dverí na škole, čo sa už aj praktizuje. Zamestnávatelia navrhli  pripraviť Deň otvorených dverí na ich podnikoch ,nielen pre druhý stupeň ZŠ, ale aj  pre menšie deti , nakoľko treba už od útleho veku ukázať deťom, ako vyzerá kravička, ako sa dopestujú potraviny ako vyzerá moderná poľnohospodárska technika.  Veľa sa diskutovalo o možnostiach informovanosti výchovných a kariérnych  poradcov na základných školách. Škola každoročne pozýva výchovných poradcov na pracovné stretnutie do školy, kde ich informuje o aktuálnych odboroch a možnostiach štúdia na škole. Taktiež v spolupráci s PD Mestečko každoročne organizujú stretnutie výchovných poradcov s okolitých základných škôl na danom podniku, čo sa nám osvedčilo. Takáto forma náboru sa zapáčila aj iným zamestnávateľom. V  závere tohto stretnutia prítomní skonštatovali , že je nevyhnutnosť  prinavrátiť do poľnohospodárskeho sektoru na  Slovensku mladých ľudí, aby mal aj o desať rokov , kto dorobiť chlieb, mlieko, mäso, vajcia, med.

Spracoval: Ing. Jozef Hudec


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Marec 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31