Agromechatronici na návšteve v TATRE Kopřivnice

Žiaci SOŠ Pruské, študijného odboru Agromechatronik, absolvovali dňa 15.2.2023 návštevu TATRY Kopřivnice.

Vozidlá Tatra sú ikonami Československého priemyslu a poľnohospodárstva.

Kto by nepoznal legendárnu Tatru 815 ? V odbore Agromechatronik v Pruskom takého žiaka nenájdeme.

Históriu vývoja výroby v tejto legendárnej automobilke mapujú dve prierezové zbierky, ktoré chronologicky popisujú jednotlivé kroky napredovania vyrábaných automobilov.

Jedna je venovaná nákladným automobilom a druhá osobným automobilom.

Návšteva týchto expozícií s odborným výkladom doplneným o 3D vizualizácie, ako aj nahliadnutie do súčasných procesov výroby, sú hodnotným prínosom pre žiakov v tomto odbore.

Spracovala: Ing. Mária Lubinová, PhD.

Autor fotografií: Timotej Franko


Fotogaléria