" Škola, ktorá má zrná múdrosti a klasy budúcnosti."


Pozývame Vás na Deň otvorenej komunikácie Stredná odborná škola Pruské Vám každý štvrtok ponúka možnosť online komunikácie prostredníctvom, ktorej sa môžete dozvedieť viac o možnostiach štúdia na našej škole. Sledujte našu webovú stránku www.sospruske a facebook, kde budeme uverejňovať aktuálne linky na pripojenie prostredníctvom ...
Centrum vzdelávania s názvom „Karalius Mindaugas Vocational training center“ Centrum vzdelávania s názvom „Karalius Mindaugas Vocational training center“ v Litve zorganizovalo medzinárodnú súťaž pre floristických študentov s témou „Merry floral“. Naša škola sa do tejto súťaže zapojila, prihlásili sme skupinu III.Zz pod vedením Karolíny Havelkovej, ktorá navrhla a ...
Jan 7

Oznam

Oznam Vážení rodičia, milí žiaci, od 10.01.2022 pokračuje prezenčné vzdelávanie. Vyučovanie bude prebiehať pri dodržaní epidemiologických nariadení. Vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu - začíname 2. týždňom.
OZNAM PRE ŽIAKOV UBYTOVANÝCH V ŠKOLSKOM INTERNÁTE Ubytovanie sa poskytuje iba žiakom s prezenčnou výučbou v režime OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní žiaci). Testovaní žiaci sa môžu preukázať aj samotestom vykonaným na pôde internátu pod dohľadom autority školy Mgr. Jana Stránovská.
Aktualizačné vzdelávanie V dňoch 20.12. až 22.12.2021 pedagogickí zamestnanci absolvovali aktualizačné vzdelávanie prostredníctvom platformy MS Teams.
Vianočné inšpirácie v Košiciach 2021 SOŠ pruské nechýbala na online súťaži v Košiciach. Témou bola výzdoba štedrovečerného stola. Tentokrát sa 11. ročník aranžérskej súťaže musel konať netradičnou formou, napriek dištančnej forme výučby sa nám podarilo zapojiť dve naše žiačky – Karolínu Havelkovú a Nikolu Šimkovú.
Súťaž o najkrajší prírodný adventný veniec 2021 Vyhodnotenie súťaže o najkrajší prírodný adventný veniec 2021 1.miesto: Karolína Havelková, III.Zz 2.miesto: Silvia Škrátková, III.Cv 3.miesto: Nikola Šimková, II.Zz Všetkým zúčastneným veľmi pekne ďakujeme za vynaloženú námahu a ochotu a víťazom srdečne gratulujeme.
Medzinárodný deň hôr – 11. december Dňa 11. decembera 2003 bol vyhlásený na Valnom zhromaždení OSN za Medzinárodný deň hôr. Cieľom je zvýšiť celkové povedomie o význame hôr, iniciovať vznik národných komitétov v 78 krajinách (súčasťou je i Slovensko) a podporiť vytvorenie medzinárodného partnerstva pre trvalo udržateľný rozvoj ...
Svetový deň pôdy - 5.december Bol vyhlásený v roku 2002 a je podporovaný Medzinárodnou úniou pôdoznaleckých vied (IUSS). Hlavnou myšlienkou je zvýšenie povedomia verejnosti o význame pôdy a prírodných zdrojov nevyhnutných pre prežitie človeka a o potrebe ich ochrany pred globálnym otepľovaním.
Prechod na dištančné vzdelávanie Vážení študenti, rodičia! Na základe rozhodnutia RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici žiaci SOŠ v Pruskom prechádzajú od 6. 12. 2021 do 17.12.2021 na dištančné vzdelávanie. Dištančne vzdelávanie bude následne prebiehať v zmysle platného školského rozvrhu.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac January 2022 Nasledujúci mesiac
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31