Rôzne

Erasmus+ Sustainable horticultural design of outdoor event space 2023-25  

Erasmus+ Sustainable horticultural design of outdoor event space 2023-25

Propagácia projektu Erasmus+ Sustainable horticultural design of outdoor event space 2023-25  

Propagácia projektu Erasmus+ Sustainable horticultural design of outdoor event space 2023-25 žiakom SOŠ Pruské

Keď veci dostanú druhú šancu.....napríklad aj vo floristike  

Keď veci dostanú druhú šancu.....napríklad aj vo floristike

Pozvánka na Deň otvorenej komunikácie  

Pozvánka na Deň otvorenej komunikácie

Erasmus Days 2021  

Erasmus Days 2021

Spoznávame kultúrne dedičstvo hostiteľskej krajiny  

Spoznávame kultúrne dedičstvo hostiteľskej krajiny počas mobilitnej stáže v Taliansku.

Naše úspechy  

Naše úspechy v roku 2020.

Stredná odborná škola Pruské  

SOŠ Pruské pripravuje odborníkov pre prax v rôznych oblastiach poľnohospodárstva, potravinárstva, rozvoja vidieka, krajinárstva. záhradníctva.

Stredná odborná škola Pruské  

SOS Pruské očami nášho študenta.

Erasmus Days  

Video vzniklo na podnet programu Erasmus+ v rámci, ktorého boli študenti SOŠ Pruské v talianskej floristicke škole Verdant school. #erasmusdays #verdantschool #sospruske

Reportáž zo študentskej výmeny  

Reportáž zo študentskej výmeny Erasmus +, ktorá sa konala v Jasenskej Doline.

Florist festival Bugnara - Romantica 2018  

Naši študenti opäť reprezentovali SOŠ Pruské na floristickom festivale v talianskej Bugnare.

Víkend otvorených parkov a záhrad č.4  

V termíne od 1.6. do 3.6.2018 sa uskutočnil v našej škole prvý ročník kultúrno-vzdelávacieho podujatia „Víkend otvorených parkov a záhrad.“ Pre žiakov školy i širokú verejnosť sme pripravili zaujímavý program.

Víkend otvorených parkov a záhrad č.3  

V termíne od 1.6. do 3.6.2018 sa uskutočnil v našej škole prvý ročník kultúrno-vzdelávacieho podujatia „Víkend otvorených parkov a záhrad.“ Pre žiakov školy i širokú verejnosť sme pripravili zaujímavý program.

Víkend otvorených parkov a záhrad č.2  

V termíne od 1.6. do 3.6.2018 sa uskutočnil v našej škole prvý ročník kultúrno-vzdelávacieho podujatia „Víkend otvorených parkov a záhrad.“ Pre žiakov školy i širokú verejnosť sme pripravili zaujímavý program.

Víkend otvorených parkov a záhrad č.1  

V termíne od 1.6. do 3.6.2018 sa uskutočnil v našej škole prvý ročník kultúrno-vzdelávacieho podujatia „Víkend otvorených parkov a záhrad.“ Pre žiakov školy i širokú verejnosť sme pripravili zaujímavý program.

"Nielen vidieť, ale aj vedieť "  

"Nielen vidieť, ale aj vedieť", znelo motto tohtoročných tvorivých dielní, ktoré sme pripravili dňa 3.5.2018 pre žiakov ZŠ v regióne . Tvorivých dielní sa zúčastnilo vyše 130 žiakov zo ZŠ Košeca, ZŠ Ilava, ZŠ Púchov (Slovanská), ZŠ D.Súča, ZŠ Pruské a malá skupinka žiakov zo ZŠ Vrbové. Žiaci si mohli vyskúšať svoju zručnosť pri vyhotovení náramku, ukázali sme možnosti využitia plastov, z ktorých si zhotovili kvetináč a vysadili rastlinku.

Quest - hľadačka v Pruskom  

Školský tím žiakov 3.V triedy našej školy pracovali v teréne, skúmali lokalitu areálu školy, kde začali tvoriť quest - hľadačku. Overili si vhodnosť prírodných prvkov v krajine, začali tvoriť básne, vymysleli tajničku a indície, ktoré do questu zahrnuli. V Pruskom tak vznikol prvý quest na tému biodiverzita „JASOŇOVA PÁTRAČKA.“

Duálne vzdelávanie  

Systém duálneho vzdelávania uplatňujeme na našej Strednej odbornej škole Pruské.

Deň otvorených dverí SOŠ Pruské  

Dňa 19.10.2017 sa na Strednej odbornej škole v Pruskom uskutočnil už 17. ročník Dňa otvorených dverí. V areáli školy sa konali rôzne akcie, ktoré zorganizovali študenti spolu so svojimi pedagógmi.

Biohnojivo na SOŠ Pruské  

Video je spracované na základe projektu s názvom LitterLes, ktorý sa zaoberá životným prostredím. Naše video sme spracovali na úkor ochrany životného prostredia so zameraním na výrobu biohnojiva na našej škole. Túto tému sme si vybrali na základe pomoci prírode. Video vypracovali žiačky Nikola Balážová a Nikola Rúbalová z 3.A triedy.

MŇAM FEST  

polovici septembra sa v Bánovciach nad Bebravou uskutočnil siedmy ročník farmárskeho festivalu s názvom Mňam Fest. Ide o najväčší farmársky festival na Slovensku, ktorý má význam nielen pre poľnohospodárov a výrobcov kulinárskych špecialít, ale aj pre slovenských konzumentov.

Schulprojekt_Slowakei  

Schulprojekt_Slowakei

Talent trenčianskeho kraja  

Okresný úrad v Trenčíne, odbor školstva uskutočnil dňa 9. júna 2016 na Trenčianskom hrade oceňovanie žiakov základných a stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti pod názvom „Talent Trenčianskeho kraja 2016“. Zo SOŠ Pruské bola vybraná žiačka Petra Matuščinová pre odbor floristika, spolu s učiteľkou Ing.Alenou Stopkovou.

Horsch Ausbildung Final web  

Horsch Ausbildung Final web

HORSCH Rochade technischeBerufe  

HORSCH Rochade technischeBerufe

Horsch DE 720p  

Horsch DE 720p

Stredná odborná škola  

Stredná odborná škola Pruské sídli v budove renesančného kaštieľa zo 16.storočia s priľahlými novými budovami, a rozľahlým areálom s historickým parkom v centre obce.