Prijímacie konanie pre školský rok 2023/2024

Prijímacie konanie na stredné odborné školy

pre školský rok 2023/2024

 

4. máj 2023 - 1. termín prijímacieho konania

9. máj 2023 - 2. termín prijímacieho konania


19.5.2023 - zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania v prvom a druhom termíne

do 24.5.2023 - uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača písomne potvrdí prijatie na vzdelávanie.

 

                    

 

 

                      

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Počet  voľných miest po 1. kole prijímacích skúšok pre školský rok 2023/2024 Počet voľných miest po 1. kole prijímacích skúšok pre školský rok 2023/2024.
Dôležité termíny Prijímacie konanie na stredné odborné školy pre školský rok 2023/2024.
Kritériá prijímacieho konania pre študijné odbory pre školský rok 2023/2024 Riaditeľka Strednej odbornej školy, Pruské 294, Pruské v súlade s § 62 až § 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 4 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a ...
Kritériá prijímacieho konania pre učebné odbory pre školský rok 2023/2024 Riaditeľka Strednej odbornej školy, Pruské 294, Pruské v súlade s § 62 až § 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 4 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a ...

Dokumenty na stiahnutie