Výchovný poradca

Mgr. Miroslava Šlesarová

Kontakt: 0948 843 985

e-mail: slesarova.miroslava@gmail.com

Konzultačné hodinykaždý štvrtok v čase 10,00 - 12,00 hod., budova A (kaštieľ) č. 151

Činnosť výchovného poradcu

 • poskytuje kompletný poradenský servis
 • poskytuje metodickú činnosť pre pedagogických pracovníkov školy
 • poskytuje konzultácie žiakom školy a ich zákonným zástupcom v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie
 • sprostredkúva prepojenie medzi školou, poradenskými pracovníkmi a inými odbornými zariadeniami
 • pripravuje a organizuje besedy pre jednotlivé ročníky
 • prerokúva problémy týkajúce sa porušovania Vnútorného poriadku školy (napomenutí, pokarhaní, príp. znížených známok zo správania)
 • monitoruje výchovno-vzdelávacie problémy žiakov na základe dotazníkov
 • mimoriadnu pozornosť venuje žiakom zo sociálne slabého prostredia, ako aj talentovaným žiakom
 • pomáha pri výbere vysokej školy pre žiakov 4.ročníkov
 • spolupracuje s triednymi učiteľmi a vedením školy
 • rieši závažné problémy vyplývajúce zo súčasného životného štýlu (kriminalita, závislosti, šikanovanie, sexuálne zdravie)

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31