Občianske združenie

Charakteristika

Adresa sídla: Pruské 294, 018 52  Pruské

IČO: 36131962

 

Právna forma:

701 Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.)

 

Odvetvie ekonomickej činnosti – hlavná činnosť (OKEČ):

91332 Činnosti záujmových zväzov, spolkov, klubov

 

Dátum vzniku: 13.12.2002

 

Občianske združenie Progresívny poľnohospodár je nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie občanov pôsobiacich na území Slovenskej republiky.

 

Hlavnou náplňou činnosti združenia je podpora vzdelávania a výchovy mladej generácie a študentov na Strednej odbornej škole v Pruskom a vytváranie pre tento účel potrebných materiálnych a technických podmienok.

 

Členom združenia môže byť fyzická osoba, ktorá spĺňa tieto predpoklady:

- požiada o členstvo a súhlasí so stanovami združenia

- je plne spôsobilá na právne úkony

- je bezúhonná.

 

Členom združenia môže byť aj právnická osoba, zastúpená svojím štatutárnym orgánom, ktorý musí spĺňať podmienky ako fyzická osoba v súlade si stanovami združenia.

O prijatí za člena do združenia rozhoduje správna rada združenia.

 

Orgánmi združenia sú:

  1. Valné zhromaždenie členov združenia
  2. Správna rada
  3. Dozorná rada
  4. Rada triednych dôverníkov

 

Združenie zaniká:

- dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením

- právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra o jeho rozpustení.


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Jún 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30